Två små tändsticksfabriker med ett stort antal barnarbetare

Tofvehult och Helgerums Tändsticksfabriker

 

Riksdagspolitikern baron Carl Adam Raab från Ryssbylund norr om Kalmar kan ses som en typisk representant för den första generationen tändsticksfabrikörer i länet. Raab var ägare till Helgerums pappersbruk och Tofvehults garveri i Södra Tjust när han 1848 startade Tofvehults svaveltändsticksfabrik och Helgerums tändsticksfabrik. Båda små fabriker endast en mil från varandra och med ett stort antal barnarbetare.

 

Ett tecknat porträtt av Carl Adam Raab som han såg ut när han startade den första tändsticksfabriken 1848.

 

Antalet anställda och produktion vid Tofvehult

År 1850 sysselsattes 23 personer vid svavelsticksfabriken, varav 20 var under 15 år. Tillverkningsvärdet uppgick detta år till 700 Rdr. År 1857 hade arbetsstyrkan minskat till 15 arbetare men tillverkningsvärdet däremot ökat till 1200 Rdr. Man förmodar att försäljningen gick bra eftersom tillverkningen fortsatte till 1869 alltså i 19 år.

 

Innanför den svarta ringen låg Tofvehults tändsticksfabrik. Enligt brandförsäkringen låg tändsticksfabriken 1000 fot (ca 300 m) från Garveriet.


Källor: Hofrén, Smålands tändstickor, ett hundraårsminne

            De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Svenska Tändsticksfabriker, Arne Tejder

            Baronen, torparen och stataren. Tjustbygdens Förenings Årsbok 1954

            Kalmar museum       

 

© Thore Gustavsson  

 


http://thoresmatches.se