Tjustorps tändstickor

Det finns notiser om att Vulcans tändsticksfabrik skulle ha startats i Tjustorp innan den flyttades till Tidaholm.  Men det finns inga dokument som bekräftar detta. Ej heller tidsmässigt stämmer detta. En notis berättar att Gustaf Kylberg som var Vulcans första disponent startade en tändsticksfabrik 1872 i Fridene. Men det var ju efter Vulcans start som var 1868. Men man skulle kunna säga "Ingen rök utan eld" för att vitsa till det lite grand.

Assessor Carl Gabriel Carlén född 1792 skulle enligt en skriftlig berättelse från 1928 vara den förste som tillverkade tändstickor i Sverige.

Carlén bodde på Tjustorps kronodomän, där också tillverkningen ägde rum. Den var förlagd till en byggnad i storlek 7.20 x 4.80 meter. Byggnaden revs antagligen 1875 och finns inga spår av. Enligt traditionen flyttades den till Stenstorp där den byggdes upp igen.

Tjustorps tändsticksfabrik som vad man kan utröna tillverkade svavelstickor.

Hur Carlén kommit på hur tillverkningen skulle gå till framgår inte.

Men i bygden pratade man om att de så kallade Fridene-stickorna skulle ha funnits redan på 1820-talet. Det kan vara fosforstickor som var i bruk vid den tiden.

Inget finns kvar från tillverkningen i form av verktyg eller vilken metod man använde. Stickorna täljdes ut ur trä förmodligen furu och lades efter satsningen i lådor av 12" längd och 4" bredd. Själva satsen var Carléns hemlighet. Priset för en ask stickor var 18 skilling =37 öre. Det var mycket pengar på den tiden och det uppkom ett ordspråk i bygden som löd "Spara på svavelstickorna" Då kan det inte vara fosforstickor som tillverkades.

Vid tillverkningen sysselsattes basen "Magnis", Anders Andersson kallad "Haga-gubben", Sanka-Petter samt 2 - 3 andra personer. Betalningen var 10 skilling om dagen eller 21 öre. När tillverkningen började vet man inte men den upphörde vid Carléns död 1838.

Kommentar: Det var inte tändstickor i vanlig mening som tillverkades på Tjustorp utan troligen svaveltändstickor som kräver att stickan förs mot ett glödande föremål för att antändas. Tändstickslådornas längd (12") vittnar också om att det var långa stickor.

 

 

Källor:  Tjustorp

Fritt efter en skriftlig berättelse från 14 september 1928.

            Tändsticksindustri i Västergötland, Arne Andersson.

              Björn Stenberg, Tidaholm

             Fridene-Fröjered-Korsberga  hembygdsförening, Bengt-Åke Norberg

             Jessica Holst, Hjo kommun

 

© Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se