Torpshammars tändsticksfabrik kom aldrig igång

Tändsticksfabriken som aldrig producerade några tändstickor. Men som senare blev riksyrkesskola och efter det AMU-center. Ett resultat av statligt ingripande.


Torpshammars tändsticksfabrik kom aldrig igång

1951 meddelade Svenska Tändsticks AB att företaget ämnade starta en tändsticksfabrik i Torpshammar. Tändsticksbolaget fick överta Svenska Cellulosa AB:s fabrikslokaler och snart var ombyggnadsarbetena igång, maskiner anskaffades och massor av tändsticksvirke  forslades dit färdigt att tas om hand. Manlig och kvinnlig arbetskraft sändes till fabrikerna i Jönköping, Västervik, Lidköping och Kalmar för utbildning. Några nya bostadshus byggdes och något byggdes om. En disponent D. Malmström med sekreterare anställdes. Kommunen såg positivt på lokaliseringen då det rådde stora sysselsättningsproblem på orten särkilt bland kvinnor. Glädjen var stor i Torpshammar åt fabriken. Särkilt bland kvinnorna som skulle få sin första möjlighet att komma ut i förvärvsarbete. Bolaget hade lovat rättvis fördelning 50 kvinnor och lika många män. I april 1952 var allting klart för produktion och med en startberedskap på två dagar.

 

Tyvärr det blev tvärstopp

Trots alla förberedelser kom aldrig produktionen igång. Det ena året efter det andra gick och ingenting hände. Enligt tändsticksbolaget är det förändringar i världsmarknadsläget för tändstickor som gör att man ännu inte kan starta någon tändstickstillverkning trots betydande belopp som investerats. För bolaget utgör fabriken ändå en värdefull reserv om det sker förändringar i exportkonjukturen eller att fabriken skulle behövas för annat av bolagets ändamål. Men förändringen gick tyvärr åt andra hållet 14 dagar före den planerade starten kom TT med en kommuniké. Svenska Tändsticks AB ser sig nödsakat att minska sin produktion med 10 %.

 

Motioner i riksdagen

Efter fyra års stillestånd påvisades förhållandena i en motion till riksdagen. Bolaget bad då om en tidsfrist på två år för att avgöra vad man skulle göra med fabriken. När sen ytterligare fyra år gått sen tidsfristens början fanns fortfarande inga tecken på att bolaget skulle inleda någon tändsticksproduktion. Tvärtom när man nu också fraktat bort maskinerna. Aspvirket skickades ner till Sydsverige. 1959 motionerade man åter i riksdagen att sysselsättningsproblemen i Torpshammar måste lösas och staten måste ingripa och förvärva fabriken och sätta igång lämplig produktion.

 

Kommentar

Det är ganska uppenbart att tändsticksbolagets investering i en tändsticksfabrik i Torpshammar var en felsatsning. För kommunen som hade sysselsättningsproblem inte minst för kvinnor blev det bara en uppehållande verksamhet som inte gav några arbeten.


Extra material

Så ser det ut idag

Besökte Torpshammar och Vildhussens företagsby i juli 2012 där det på femtiotalet fanns en fullt utrustad tändsticksfabrik som aldrig kom igång med någon produktion. I receptionen talade jag med en kvinna som var guldsmed och hade en liten verkstad i huset. Hon berättade att företagsbyn har varit till salu under en lång tid men ingen köpare har hört av sig. Det fanns också en mekanisk verkstad som sysslade med vattenskärning men i övrigt tomt på hyresgäster. Regnet öser ner och jag går runt och försöker med konststycket att fotografera och samtidigt hålla ett paraply. Pratar med personalen på verkstan som bekräftar att det funnits en fullt utrustad tändsticksfabrik som aldrig kom igång.

 

Vildhussens företagsby

 

I den här delen av byggnaden fanns en fullt utrustad tändsticksfabrik som aldrig kom igång med någon produktion.


Källa: Länsmuseet i Västernorrland

           Landsarkivet i Vadstena

           Tidningen Se 1954 nr 22

 

© Thore Gustavsson

 


http://thoresmatches.se