Tullgarns Tändsticksfabrik

Frans Otto Åberg ägare av Fredriksdahls tändsticksfabrik i Kalmar och Nordenmalms tändsticksfabrik i Stockholm drev under sju månader 1872 också en tändsticksfabrik i Uppsala under namnet Tullgarns tändsticksfabrik. Fabriken var belägen söder om Uppsala ångkvarn. När Åberg tröttnade på sina fabriker ville han gå vidare och den här blev hans sista.

Här vid Fyrisån (se pilen) låg Tullgarns tändsticksfabrik Kartan över Uppsala är från 1909

 


 

Aspvirke uppköpes

 

 


 

Etikett

Endast en etikett liknande Jönköpings är känd

 

 

Källor: Svenska Tändsticksfabriker, Arne Tejder

             De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

             Stadsarkivet, Uppsala

             Kungl. Biblioteket, Stockholm 

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

http://thoresmatches.se