Två små tändsticksfabriker med ett stort antal barnarbetare

 Tofvehult och Helgerums Tändsticksfabriker

 

För Helgerums tändsticksfabrik gick det inte lika bra. Begynnelseåret var 1848 och som verkmästare anställdes Frans Otto Åberg känd från Fredrikdahls och Nordenmalms tändsticksfabriker. Fabriken hade 23 arbetare 1848 och tillverkade för 579 riksdaler.

”Fabriken brinner” Ur Norrköpings tidningar lördagen den 9 februari 1850. Westerwik. Tändsticksfabriken tillhörande Helgerumgodset i Westrums socken, utbröt, fredagen den 1 dennes kl. 4 på morgonen, wådeld, som till kl.9 fm. samma dag lade hela fabrikshuset i aska. Huru elden uppkommit är ännu outrett, men en sannorlikhet gifwer  vid handen, att på ugnen, som begagnas till tändstickors torkning, någon felaktighet funnits.

Helgerums tändsticksfabrik brinner första gången 1850 varefter tillverkningen låg nere åren 1850-1856. Som ny ägare inträdde 1857 Carl af Ekström (f 1815) och tillverkningen kunde återuppstå, men två år senare brann fabriken ner på nytt och byggdes aldrig upp igen. Sista tillverkningsåret 1858 var antalet arbetare 12 och tillverkningsvärdet 1600.

 

Innanför den blå cirkeln låg Helgerums tändsticksfabrik.

 

Genomgående för båda fabrikerna var att tillverkningsvärdet ökade vartefter antalet anställda minskade. Orsaken till detta var säkert att tillverkningen blev rationellare.

Etikett

En fin kardusetikett har fabriken åstadkommit med mycket innehåll i bilden. Skog, sjö, hus, berg, vattenhjul och en man som ror en eka.


Källor: Hofrén, Smålands tändstickor, ett hundraårsminne

            De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Svenska Tändsticksfabriker, Arne Tejder

            Baronen, torparen och stataren. Tjustbygdens Förenings Årsbok 1954

            Kalmar museum       

 

© Thore Gustavsson  

 


http://thoresmatches.se