Hellestads Tändsticksfabrik

 

 

" Det är något magiskt att gå in i en torparstuga som tidigare har varit tändsticksfabrik i mer än tjugo år." Vid besök i juli 2014

 

Nuvarande ägaren till fastigheten Per Sundin  poserar framför dörren. Innanför gick en trapp direkt upp till fabriken. Den trappen är numera vänd så man går upp innefrån huset.

 


 

Fabrikstart

Anders Peter Andersson var den som startade fabriken året var 1848 tillverkningen startade lite tidigare. Han var född 1819 i Wahlstorp, Hellestad och det var dit han förlade sin fabrik. Han var gift med Johanna Jonsdotter, tillsammans fick de sex barn varav två inte överlevde året.

 

Namnbyte

Tidigare hade han bytt efternamn till Bagge. Sveriges första tillverkare av tändstickor hette JS Bagge och hade en tändsticksfabrik i Stockolm 1837-1848. Genom honom blev intresset väckt att starta tändsticksfabriker i Sverige. Där finns det säkert en koppling till att Anders Peter bytte namn och drog igång sin tändsticksfabrikation. Det var ganska lätt att starta en tändsticksfabrik på den tiden för tillverkningen kunde utföras hantverksmässigt. Startkapitalet var 200 riksdaler som han lånade av tre personer. Efterfrågan var stor och han fick hjälp med marknadsföringen genom annonsering i Norrköpings Tidningar där AH Gode meddelar att han säljer askar och etuier från Hellestads tändsticksfabrik.

 

 

 

Säg den lycka som varar

Han hinner lagom och jämt komma igång ordentligt med tillverkningen så dör han i tuberkulos 15 augusti 1849  endast 30 år gammal. Vid bouppteckningen framkommer det att verksamheten gått hyfsat, fabriken, lagret och fordringar fanns med ett värde av 625 Rd och efter att skulderna dragits av fanns 275 Rd kvar.

 

Bouppteckningen visar att Bagge innehaft en bok om  kemisk teknologi och en bok om Stockholm

 


 

Verksamheten fortsätter

Efter Anders Peter Bagge övertog drängen Anders Larsson  gården och fabriken samt änkan som var brukligt och mest praktiskt. Verksamheten fortsatte  men fick ett dramatiskt slut då fabriken gick i konkurs den 2 juli 1869. Hustrun Johanna dog samma år i smittkoppor.

 

Försäljning av fabriken

Den 3 juli fanns en annons i Östgöta Correspondenten som berättade att gården, tändsticksfabriken och maskiner skulle säljas på auktion den 9 juli. Där benämns Anders Larsson som fabrikör.

 

Fabriken upphör 1873

Det köpekontrakt  Per Sundin har visar att försäljningen ägt rum. Ny ägare blev August Wilhelm Lundqvist född och uppvuxen på Utö i Stockholm södra skärgård. Kanske drevs fabriken av Anders Larsson nu som fabriksföreståndare till 1873 då han flyttade från Wahlstorp.

 

Nu till besöket

Verandan ser likadan ut som den alltid har gjort med sin snickarglädje.

 

Nu har Per hållit oss på sträckbänken länge med sina berättelser om gården och fabriken men nu får vi tillträde till torpet. Huset är byggt i timmer och är i storlek 7,3 x 5.5 meter. Vi går in på nedre botten som består av två rum. I det större rummet finns en vedspis (Näveqvarn 106) och en murstock med bakugn.

 

Fabriken

Nu går vi upp för trappen till övre botten och som har varit tändsticksfabriken. Den består av två rum och ett lagerutrymme. Fönster på gavlarna och med en eldstad som skulle hålla värmen vintertid men också användas vid tändstickstillverkningen. Golvet består av rejäla golvplankor och är garanterat original.

 

Hur gick tillverkningen till

Stickorna hyvlades med hyvel och stål som hade spår i en stickas storlek. Träslaget var asp som legat i blöt för att bli lättarbetat. Stickorna  skars sedan i rätt längd.

Här har vi beviset. Sju stickor hittades i början på 1980-talet. De flesta låg i väggens kant mot golvet. Stickorna är nu i Per Sundins ägo.  

 

Stickorna sattes nu in i en ram i en jämn rad och doppades i svavel som man struket ut på en varm sten heller plåt. Här kom eldstaden till användning. Stickorna torkas och sen sker samma procedur igen med att toppa stickorna med tändsatsen. Man har också hittat färdiga tändstickor med röd tändsats under golvet strax innanför på husets kortsida.

 

 

 

 

Förpackningar

Kapslarna tillverkades av lumppapper runt en mall som sen fylldes med färdiga tändstickor och tillslöts och försågs med etikett. Askar gjordes av papp innan man gick över till svarvad faner. I Godes annons framgår det att han tillhandahöll etuier och de kan vara svarvade i trä.

 

Etiketter

Två etiketter har vi sett i Godes annons. En tredje etikett finns hos Hällestads Hembygdsförening. Etiketten visar en helt annan fabrik men det var ganska vanligt att man tog till lite extra i reklamsyfte.

 

 


Hur många arbetade vid fabriken?

Under Bagges tid var det han och drängen Anders Larsson samt Bagges barn. Under perioden 1845 - 1850 var det två extra drängar på gården.  Man får anta att flera barn på trakten hjälpte till i fabriken.

 

Försäljning

Man kan anta att den största försäljningen gjordes i Norrköping men också på lokala marknader och handlare samt direkt från fabriken.

 

Förbättringar

Snart började man säkert tänka på nya handgrepp och arbetsmetoder för att rationalisera tillverkningen. Det finns en uppgift om att det funnits en tändsticksmaskin som var tillverkad i trakten och varit i bruk och senare inköpts av Jönköpings tändsticksfabrik.

 

Framtiden

Pers dröm är att kunna återställa huset som det såg ut när det var tändsticksfabrik och kanske bli ett litet museum.

 

Kommentar: Det är unikt att i Sverige finns kvar en torparstuga som varit tändsticksfabrik. Man önskar att man kunde bevara den "lilla fabriken" med dess hantverksmässiga metoder innan rationalisering och storskalighet tog över.

 

 

Källor: Per Sundin, besök juli 2014

            Andreas Pirslin, text och bilder

            Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

            De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Den svenska tändsticksindustrins historia,

            Cederschiöld-Feilitzen

            Norrköpings Tidningar

            Östgöta-Correspondenten

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se