Hernösands Tändsticksfabrik

 

Marknadsföring av tändstickor 1860


Även i Norrland fanns det tändsticksfabriker. I Härnösands fanns en tändsticksfabrik igång från 1859 fram till 1870.

Fabriken anlades av JP Wiström och vid starten hade han bara en medhjälpare. Under 1860-talet var tillverkningen igång sporadisk och som mest arbetade 10 personer varav många barn. De år det tillverkades tändstickor hade man en ganska stor produktion. Trots detta finns ingenting kvar från fabriken.


Tändsticksfabrikens geografiska läge


Fabriken var belägen vid Grönbacken vid nuvarande Strengbergsgatan. Det finns ingenting kvar av fabriken.

©Thore Gustavsson 

 

 

http://thoresmatches.se