Hudiksvalls Tändsticksfabrik

Tobaksfabrikanten Edvard Frisk fick 1841 tillstånd att återuppta tillverkningen vid faderns konkursdrabbade och stillastående tobaksfabrik. Brodern Rickard anslöt 1850 som delägare.

 

Friskens snus blev ett faktum

Kring 1850 byggde Frisk upp ett stort industriområde. Tobaksfabriken blev Hudiksvalls stolthet och kom att bli en av landets största snusfabriker.

 

Nu lägger man till tändstickstillverkning

1851 utökades tillverkningen med tändstickor och redan 1855 har man 35 arbetare anställda och en mästare anställda. Tillverkningsvärdet var 4666 riksdaler. Produktionen var förlagd till Frisk industriområde på Trädgårdsgatan. Förpackningen och annat gjordes i Mamsell Winges stuga vid Östra Tullgatan. Det är ett litet hus som fortfarande finns kvar.

Tillkomsten av fabriken hyllades av staden eftersom det gav arbete och inkomst åt kvinnor och barn. Arbetsuppgifterna ansågs lätta och fria från tunga lyft.

Eftersom tillverkningen bestod av fosforstickor var arbetet hälsovådligt och fabriksledningen fick svårt att rekrytera folk till fabriken. Det hjälpte inte att man bjöd 40 skilling banco för flitiga kvinnor och barn. Efter bara sex års verksamhet tvingades man lägga ner tillverkningen. Officiellt med hänvisning till bristande lönsamhet. Efter 1857 finns inga rapporter om tändsticksproduktion.

Frisk snusfabrik på trädgårdsgatan och som också rymde tändstickstillverkning under sex år. Lägg märke till skorstenen som var gul och rödfärgad och utformad som en tubkikare

 

Kardusetikett med bild av Hudiksvalls tändsticksfabrik

 

En karta med fabrikens kapseletikett

 


Källor: Hälsingerunor 2011

            De tände en eld  Loewe - Jansson - Rosell

            Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se