Bjelkerums tändsticksfabrik

           

Clas Axel Gustaf Liljenstolpe 1844-1932

Skapade många arbetstillfällen under sin tid i Qvills och Bjälkerum.

Fabriken anlades 1886 av löjtnant Liljenstolpe och var belägen i Lilla Bjälkerum, Kråkshult. Men redan 1884-85 hade han en fabrik i Qvills där man tillverkade tomaskar. Liljenstolpe var bosatt på Qvills Herrgård.

 

Gjorde allt utom tändsatsen

I ena änden av Nedre Kvarn i Lilla Bjälkerum fanns en snickerifabrik där man svarvade spån (faner) till tändsticksaskar, som barn i bygden klistrade ihop. Faneret svarvades i en spånsvarv som drevs med vattenkraft men vid stark torka fick man anlita en oxe som drog en vandring. Av faneret gjordes tändsticksämnen (splint) i en hackelsemaskin. Allt var primitivt och de flesta arbetsmomenten fick utföras med handkraft. Askarna och stickorna levererades till tändsticksfabriken i Mariannelund.

I Bruzaholm hade under den tiden en spånaskfabrik byggts. Spånet till asken svarvades ibland annat i Lilla Bjelkerum.

År        Antal arbetare    Tillverkningsvärde

1887             5                 10 000 kronor

1888             4                 1 900 kronor


Berättat   

En gubbe, som hette Per i Sandlid skötte svarven och Karl Stein hjälpte till. Askarna levererades till tändsticksfabriken Mariannelund. Etiketter fick man från fabriken, men klister fick man hålla med själv. Ersättningen var det ingen som säkert minns men man tror att det var 2 öre för 100 askar. Gunnar Carlsson i Solhyddan minns att man i hans hem gjorde tändsticksaskar och att man på vintern drog dem på kälke till Mariannelund. Det var en välkommen förtjänst när man fick börja göra tändsticksaskar.

 

Tändsticksfabriken brinner

(Ur Jönköpingsposten den 1 september 1886)

Eldsvåda utbröt i går afton i Bjelkerums tändsticksfabrik och lade såväl den och den sammanbyggda kvarnen i aska utan att kunna rädda några inventarier. Hur elden uppkommit är ännu inte bekant. Såväl kvarnen som svarven vilka ägdes av löjtnant Liljenstolpe var brandförsäkrade. Under flera år har fabriken varit i verksamhet till glädje för ortens fattiga befolkning som fått sysselsättning med klistring av askar. Att Liljenstolpe kommer att ersätta de brunna verken tar man för givet på grund av hans vanliga omtänksamhet och driftighet.

 

Fabriken måste snabbt ha byggts upp eftersom det finns produktionssiffror för åren 1887 och 1888.

Efter en tid kommer Liljenstolpe på obestånd och fick lämna Qvills herrgård. På konkursauktion efter Liljenstolpe 1887 köpte Karl Peter Samuelsson Nedre kvarn.

 

Samuelsson i Kråkshult tar över

Det finns uppgift om att tändstickstillverkning skulle ha börjat 1888 då Samuelsson tog över fabriken men bara under ett år.

För de följande åren 1889 -1893 finns inga uppgifter. I mars 1894 ägdes fabriken av godsägare Clas Söderberg men det är ovisst om någon tillverkning förekom.

 

Nedre kvarn i Bjälkerum, så som den såg ut före branden år 1886

 

Vad finns kvar idag?

Det finns lite stenlämningar av en grund damm.

 


 

Källor: Samlarnytt

             Kråkshults hembygdsförening, Anders Stigback

             Qvills Herrgård, Börje Gunnevik

             Den Svenska Tändsticksindustrins Historia, Cederschiölds-Feilitzen

             Tändsticksindustrin, C F Lundström

 © Thore Gustavsson, Åkersberga

 

http://thoresmatches.se