Lokalproducerat i Björndalens tändsticksfabrik

 

Hemmansägaren Karl Emil Karlsson i folkmun kallad Kallebons-Kalle startade 1897 en liten tändsticksfabrik på sin gård Ekbacken i Björndalen, Värmskogs socken. Fabriken var byggd helt i gråsten, omkring 2 x 2.60 meter där han tillverkade fosfortändstickor i knippen som han sålde till ortsbefolkningen.

Karl Emil hade alltid något projekt på gång

 

Lärde sig tillverkningen i Lidköping

Under åren 1891-1895 arbetade Karl Emil i Lidköping. Det var också där han  lärde sig tillverka tändstickor. Lidköping  hade  ju en tändsticksfabrik så det fanns väl goda möjligheter att snappa upp tillverkningsprocessen.

 

Alla visste var man kunde köpa tändstickor

Karl Emil Karlsson var välkänd i bygden och någon etikett eller någon annan reklam behövdes inte. Alla visste var man skulle vända sig för att köpa tändstickor. 1901 förbjöds fosfortändstickor i Sverige och Karl Emil upphörde så småningom med verksamheten.

 

Hur blev det sen

Efter förbudet för fosfortändstickor 1901, började Karl Emil att bygga  sin smidesverkstad även den i gråsten och i två våningar med en golvyta på ca 4 x 7 meter. På nedre plan fanns smedjan med två härdar där han tog emot och reparerade jordbruksredskap och maskiner. En trappa ledde till det övre rummet, där Karl Emil hade sitt bibliotek. Här fanns böcker med teknik och prosa på olika språk.

 

Entreprenör med stor begåvning

Karl Emil Karlsson ägde en stor teknisk begåvning och var en självlärd man som även kunde läsa tyska och engelska men fattigdom och omsorg om sina åldriga föräldrar hindrade honom att gå vidare i livet. I hans nya verkstadsbyggnad fanns ju ett bibliotek där han under raster ha sin lässtunder.

 

Åren går

Med åren blev han böjd och krokig men han var alltid i arbete med något projekt. Han använde sig av två käppar för att ta sig fram, men gav aldrig upp för invaliditeten, utan fann alltid lösningar på sina problem. När han gick till grannen för att hämta mjölk hade han flaskan i ett rep runt halsen

Karl Emil tillbringade sina sista år på Billingsbergs vårdhem där han var tillfreds med sitt liv. Han avled 1956 och var då nära 99 år.

Karl Emil vid Värmskogs kyrka

 


Källor: Börje Willman i Värmskogs Hembygdsförening

             Bygdehistoriker, Ingrid Johansson

             Samlarnytt 1963 Nr 9 - 10, John Engvall

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se