Blombacka Tändsticksfabrik

 

Från pappersbruk till tändsticksfabrik

Pappersbruket i Blombacka startade 1848 och gick i likvidation 1869. Anläggningarna inköptes av ett konsortium. Efter ombyggnader sattes fabriken åter igång nu för tillverkning av säkerhetständstickor under namnet Blombacka AB:s Tändsticksfabrik. För driften användes samma vattenhjul som för papperstillverkningen. Tillverkningen blev inte långlivad i juli 1873 brann fabriken endast efter ett par års produktion. Upphettat paraffin fattade eld och när en arbetare kastade en hink vatten på elden flammade den upp och lågorna antände taket. Pappersbruket och tändsticksfabriken brann ner.

 

Nytt företag och nytt namn

Ett nytt företag bildades under namnet Blombacka Tändsticksfabrik Surtur övertog verksamheten och byggde två nya fabrikshus i tegel. Produktionen pågick sedan i 5-6 år men nedlades 1879.

 

Fabriken var belägen i dåvarande Nyeds socken och vid Lindfors järnvägsstation. Nuvarande orten Molkom och Karlstad kommun. På den här bilden av tändsticksfabrikens syns också de två nya fabrikshusen.


Kardusetikett med bild av fabriken

 

Företaget använde sig av Jönköpings berömda etiketter som också gav affärerna med andra länder en viss framgång. Askarna tillverkades som vanligt i hemmen och tändsticksfabriken höll med material.


 

På industriområdet idag finns ett av de gamla husen kvar.

Foto Thore Gustavsson 2007


Export

Företaget var representerat på världsutställningen i Philadelphia 1876, och angav då leveranser till Ryssland, Finland, Kina, England med flera länder och i någon mån Sverige.

 

På den här bilden ser pappersbruket ut som en idyll mellan björkarna och i dalen mot Borssjön. Men lämnar efter sig föroreningar av bly och zink och idag ett saneringsbehov för många miljoner.


 

Källor: Nyeds sockenbok

            Peter Pålsson, Trollhättan

 

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se