Barnängens tändsticksfabrik (1856–1858)

Ett starkt varumärke som står sig även idag.

Det var sidenfabrikören Samuel Elliot född 1824 som i mars 1856 först fick tillståndet att tillverka tändstickor och friktionsstickor. Tillverkningen förlade han till Lars Johan Hiertas egendom Barnängen i kvarteret Vintertullen som låg på en udde i Hammarby sjö. Fabriken förestods av förre ”kortfabrikören” Fredrik Palin född 1824 som också samma år övertog fabriken och året efter hade han också fått sitt tillstånd klart.

 

Fabriken

Fabriken var inrymd i ett av husen på den udde Hammarby sjö, som bildade kvarteret Vintertullen yttersta. Där hade den kände publicisten och industrimannen inrättat ett sidenväveri som dock lades ner 1856. Då blev åtskilliga lokaler lediga och möjliggjorde att   tändsticksfabriken och andra små fabriker kunde flytta in. Salpetersyrad blyoxid fanns med bland de kemikalier som användes vid tillverkningen och som man måste importera.

 

Antalet anställda

Fabriken sysselsatte omkring 20 arbetare, mest kvinnliga och tillverkade 1856 för 10,000 rdr. Senare finns en uppgift om ett trettiotal anställda av vilka hälften tidvis utförde hemarbete.


Marknadsföring

I juli 1856 annonserade man i Aftonbladet där det också framgår att man satsade på export.

 

På det här annonsbladet framgår att fabriken sålde flera varor utöver tändstickor.
Även här finns uppgift på att det förekom export.


 

Ny ägare igen

1857 övertogs fabriken av grosshandlaren Christian August Fredrik Engeström som då hade fått burskap som fabrikör. Disponent för fabriken blev löjtnant Rudolf Bolling.

 

Bolling är den som representera företaget med sitt foto.


Nedläggning
 

Fabriken var fortfarande igång i mars 1858 men lades ner under året. Inga etiketter eller askar har bevarats.


 

Källor: De tände en eld, Loewe – Jansson – Rosell

             Svenska tändsticksfabriker, Arne Tejder

             Stockholms tändsticksfabriker, John Svensk

             KB

 

©Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se