Ystads Tändsticksfabrik 1871-1899

Tändsticksfabriken eller ”Tändstickan” som den kallades i dagligt tal låg i kvarteret Erik på hörntomten Stora Östergatan - Pilgränd i Ystad. Först tillverkades tändstickorna i en äldre mindre fabriksbyggnad på samma plats, men 1876 fick ägarna tillstånd att utvidga genom en om- och tillbyggnad.

 

Ystadskarta från 1753 där det syns tydligt var tändsticksfabriken låg i kvarteret Eric tomt 42

Maskiner och utrustning

1874 fanns det 54 arbetare på fabriken och med följande utrustning: 1 ångmaskin, 2 svarvar, 1 hackmaskin, 1 iläggningsmaskin och 2 urtagningsmaskiner.

 

Tillverkningen

Runt 1880 fanns ett 60-tal anställda i fabriken och drygt 100 hemarbetare som klistrade askar av faner och barnen kunde klistra etiketterna. Efter svarvning av faner i tändstickans tjocklek hackades den till stickor som torkades på vinden. Efter torkning sattes tändsatsen dit varefter 30-40 flickor stoppade stickorna i askar. 

 

Fabriken

Fabriken startade 1871 av Wilhelm Pettersson som drev fabriken till 1872 då Ystads Tändsticksfabriks AB bildades. Arbetsföreståndare var Otto Delphin som förut innehaft tändsticksfabrik i Lidköping.

 

Fusion med andra fabriker

Wilhelm Pettersson är mest känd för bildandet av Swedish Match Factory Company Ltd i London 1887. Detta företag förvärvade Ystads tändsticksfabrik i utbyte mot aktier. Pettersson blev verkställande direktör.

Följande sex fabriker ingick i bolaget.

Ystads Tändsticksfabrik

Wexiö Tändsticksfabrik

Gustafsbergs Tändsticksfabrik

Fredriksdahls Tändsticksfabrik

Lindahls Tändsticksfabrik

Lowers Tändsticksfabrik

Fusionen blev inte framgångsrik utan sattes i konkurs och likvidation redan 1889.

 

Tillverkningen fortsätter

Tillverkningen kommer igång igen 1891 nu med sonen Bernt Pettersson. Efter hans död 1893 upphörde tillverkningen. Ett nytt bolag, Ystad Tändsticksfabrik AB startades 1897 av några affärsmän från Ystad. Där blev verksamheten obetydlig och avslutades med likvidation den 30/3 1899.

 

Omsättning och antal arbetare vid fabriken

1871  120.000 kr                 54 arbetare

1874  100.000 Rdr              54 arbetare

1875  120.000 kr                 63 arbetare

1880                                    60-tal arbetare + 100 hemmaarbetare

1893  95.000 kr                   79 arbetare


Ystads tändsticksfabrik kallades sig också Sydsvenska Tändsticksfabriken som också framgår av priskuranten

Några Ystadsetiketter  

Jubilee-Tändstickor

Min egen etikett

 

 

Ystadsfabriken har också givit ut ”Växjöetiketter” som man gjort små ändringar på.

 

 

Naval Matches visar hur England såg på sig som stormakt

 

 

Jönköping original var vid den tiden kanske ett av världens mest kända varumärken. Kanske då inte så konstigt att såväl svenska som utländska fabriker kopierade varumärket. Ystads tändsticksfabrik inget undantag som synes.


 

Detta är en gårdsinteriör från den gamla tändsticksfabriken. Vad bilden visar är inte riktigt klart, men sannolikt har man som förberedelse för rivningen tagit ut två plåtkar som blivit kvar efter tändstickstillverkningen. Bilden tagen 1906.

Sedan tillverkningen av tändstickor lagts ned köptes fastigheten av två hantverksmästare. Den var då starkt förfallet och avsikten var att riva byggnaden för att bygga nytt. I detta läge gjorde Ystads Fornminnesförening sin stora räddningsinsats. Rivningen stoppades, huset köptes och de bästa delarna – gatuhuset mot Stora Östergatan och en bit av gårdshuset – återuppfördes på klosterområdet.


Källor: Ystads Stadsarkiv

             Ystadiana 2004

             Ystads Allehanda

             Den svenska tändsticksindustrins historia

             Chederschiöld-Felitzen

             Svenska tändsticksfabriker, Tejder

             De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

             Tändsticksindustrin, Lundström

             Bolagsverket

             Etiketter, Bengt Sandberg – Peter Pålsson

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

http://thoresmatches.se