Uddéns tändsticksfabrik, Stockholm

 

Christian Ludvig Uddén 1803 - 1844 fick 1830 burskap i Stockholm som kryddkramhandlare med sin huvudsakliga verksamhet i Norrtälje och med en försäljningsbod på Västerlånggatan 74 i Gamla stan. Han hade lånat ett rörelsekapital på 20.000 riksdaler banco av sin bror som var kammarskrivare på tullverket som i sin tur hade lånat av en uppbördsman. När långivaren dog sades lånet upp varav bröderna Uddén gick i konkurs 1838. Åren efter konkursen klarade Uddéns hustru försörjningen av familjen genom att baka kryddskorpor och stöpa ljus.

 

Uddén börjar med tändstickstillverkning

Utan att invänta tillstånd började Uddén tillverka tändstickor och i maj 1841 annonserade han vid flera tillfällen i Aftonbladet.

 

 

I maj 1842 blev Uddén och fem andra tändsticksfabrikanter uppkallade till polis för att höras om man i bostaden tillverkade tändstickor. I augusti samma år flyttade Uddén med familj till Maria Högbergsgatan 53 och fortsatte där med tillverkningen som han nu fått myndighetens tillstånd till. Nu med hjälp av två kvinnor men som snart fick sluta. Under sitt sista levnadsår 1844 arbetade han ensam med tillverkningen av tändstickor. Någon större förtjänst blev det inte. 1843 och 1844 uppgick den bara till 100 riksdaler banco per år. (Dagens penningvärde 12.090.) Varför hustrun sista tiden fick återgå till ljusstöpning. Uddén avled den 28 november 1844 endast 41 år gammal.


 

Maria Högbergsgatan 53 där familjen Uddén  bodde men också hade sin tändstickstillverkning
 


 

Bouppteckningen

I bouppteckningen görs en noggrann uppräkning av tändstickstillverkningens inventarier.

 

1 maskin för tillverkning  av kemiska svavelstickor.

Inventarium:

50 st. diverse klovar

1 gjuten panna

1 stor såg

1 stor järnmortel med stöt

1 mindre dito med dito

1 stort skåp med hyllor

3 bord

1 stor slipsten

1 blecklåda med lock

2 askar av trä med lock

1 järnpanna om en kanna

1 gammal limpanna av koppar

1 liten hylla, 1 hyvelbänk

1 liten tryckpress med kopparplåt

Tillgångarna i boet uppgick till 30 riksdaler 36 skilling, skulderna till 70 riksdaler 12 skilling.

 

Ingen lukrativ affär

Tändstickstillverkningen  var vid denna tid ofta förenat med annan tillverkning som lack, polermedel, kork, råttgift, parfym , ljusstöpning, skorpbakning med mera för att klara försörjningen.

 

Skapade efterfrågan

Uddén var förutseende genom att annonsera innan han hade fått tillstånd för tillverkningen, därmed skapade han en efterfrågan av tändstickor.

 

Kuriosa

Uddéns 15-åriga dotter kommer senare att arbeta vid Eldes tändsticksfabrik.

 


Källor: Stockholms tändsticksfabriker, John Swensk

             Samlarnytt, Rothell

             De tände en eld, Loewe - Jansson - Rosell

             Stockholmskällan

© Thore Gustavsson


http://thoresmatches.se