Tändsticksfabrikation i Jönköping

Jönköpings förste tändsticksfabrikant var en gammal jägmästare Uggla som omkring 1840 talet satt och gjorde strykstickor i sin kåk vid näst sista gränden mot Östertull. Han utgjorde ensam hela arbetsstyrkan.

 

Källa: Bengt Sandberg

 

©Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se