TABERGS TÄNDSTICKSFABRIK

 

Etiketten LJUS & VÄRME har en originell teckning av en skogsomkransad höjd, vaktad av uvar med brinnande facklor. Berget som avbildas är Smålands näst högsta berg, 343 meter över havet. Att berget flankeras av ett par uvar var helt logiskt. Berguven har i alla tider funnits och häckat runt berget. Etiketten Ljus & Värme finns i fyra varianter.

 

Fabriken

Vem vågar sig på att starta en tändsticksfabrik i början av 1920-talet i skuggan av de stora fabrikerna i branschen. Jo, det gör ingenjör A.J. Rehnstedt som 1923 startade Tabergs tändsticksfabrik. På en tomt där senare B. Abrahamssons möbelfabrik skulle stå, byggde Rehnstedt en fabrikslokal som var 37 meter i längd och 15 meter i bredd. I fabriken fanns ett tjugotal anställda och fem mindre maskiner. Drivkraften var en ångmaskin. Tomten inhägnades av ett tätt plank.

Fabriksvägen 14 – 16 där tändsticksfabriken legat från 1923. Där finns nu lokalerna efter möbelfabriken ABRA (Abrahamsson) som byggdes på 30-talet ihop med tändsticksfabrikens lokal. Numera finns där en mekanisk verkstad.

Foto: Thore Gustavsson

 

Här vid den röda markeringen på Fabriksgatan låg fabriken.

Tillverkningen

Det har diskuterats om fabriken verkligen kom igång, men det kan bevisas att produktionen startade då ortsbor kunde berätta om leveranser av aspstockar till fabriken. Tillverkningen bestod av säkerhetständstickor förpackade i vanliga tändsticksaskar men också book-matches i västficksformat. Det gick inte att hävda sig mot de andra fabrikerna så redan 1924 måste fabriken upphöra.

 

Rhenstedt gavs sig inte!

Men skam den som ger sig. I en liten verkstad i Taberg fortsatte Rehnstedt att tillverka tändstickor i liten skala som avyttrades till affärer och enskilda i Taberg. Ännu år 1929 paketerade och sålde han sina tändstickor i liten skala. De berättas ha varit välgjorda och ”kvicktända”.

 

Kommentar: 1923 rapporterade Rehnstedt till Kommerskollegium att han ännu inte hade installerat några maskiner och att ännu ingen tillverkning ägt rum. Det är lite förbryllande, men orsaken kan ju vara att han senare under året kom igång med tillverkningen.

Så här såg registreringen hos handelsregistret ut. Registrerad den 25 januari 1923 och upphörde helt den 1 juni 1933.

 


Askar, plån och etiketter

 

Tändsticksask i original, se nedre kanten på asken där svavlet dragit över.                       Foto: Thore Gustavsson

Paketomslag från Tabergs tändsticksfabrik (fickformat)

 

Bilder på etiketter som Bengt Sandberg Habo, välvilligt ställt till förfogande.

Tabergs tändsticksetiketter  har i samlarkretsar inte gjort sig kända för att vara färggranna. Av de 8 olika etiketterna som tillverkats är alla tryckta i svart färg på gul botten. En av etiketterna har även röd färg.


 

Smålands Taberg är beläget 15 km söder om Jönköping. Berget reser sig 100 meter över det ganska plana landskapet och syns vida omkring. Bergets silhuett blev ett naturligt varumärke och etikettbild för tändsticksfabriken

 

Källor: Bengt Sandberg, Habo

            Artikel av Simon Ottosson, Tabergs Bergslag 1949

            De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Norrahammars Industri Museum

            Samlarnytt

                      

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

http://thoresmatches.se