Södertelje Tändsticksfabrik

 

Originalask från Torekällbergets museum, Södertälje
Foto: Thore Gustavsson

Södertelje tändsticksfabrik låg på östra sidan om Södertälje kanal där senare Tobaksmonopolet legat och Länstidningen haft sina lokaler. Tändsticksfabriken startades 1871 och producerade tändstickor fram till 1908 då företaget flyttade till Göteborg.

Den här bilden som är tagen i mars 1903 visar baksidan av Södertälje Tändsticksfabrik. Fabriken som låg på östra sidan av Södertälje kanal hade en huvudbyggnad och två flyglar. Här på baksidan fanns en panncentral som levererade kraft till tändsticksmaskinerna och till uppvärmning av lokalerna. De fyrkantiga skorstenarna visar på en tidig byggnadsteknik. Bilden verkar tagen när fabriken stod stilla. Man ser ingen rök från skorstenarna och ej heller några människor.

Bilden publiceras med tillstånd från Torekällbergets museum, Södertälje


Ägaren  Eric Holmberg

Södertelje tändsticksfabrik är en av de mest kända i landet på grund av dess ägare, fabrikör Eric Holmberg som skrev sina memoarer samt sparade styrelseberättelserna från fabriken. Eric Holmberg  var född 1844. Han försökte sig på olika yrken bland annat journalistens men ville tjäna mer pengar och började söka sig något mer lönande. Andra hade tjänat pengar på tändstickor och det hoppades också Holmberg kunna göra. Han hade inga pengar och inga större kunskaper om tändstickstillverkning men av sin vän D. J Ekenberg fick han låna pengar och köpa en tomt på avbetalning där också vännen uppförde en enkel fabriksbyggnad. Platsen för fabriken blev Södertälje där landskapet var vackert och det fanns asp samt närhet till Stockholm. Första året gick med förlust och han hade stora svårigheter att klara tillverkningen. Men med sin ihärdighet och målmedvetenhet lyckades han så småningom tillverka utmärkta tändstickor.

Stadens största kvinnoindustri

Under första  verksamhetsåret anställdes 84 personer varav hälften var kvinnor. Nästan alla var under 18 år och oskolad arbetskraft och användes för klistring och ifyllning av askarna och blev något av en flaskhals. Holmberg försökte få fattigvårdstyrelsens tillstånd att använda fattighjonen för att öka kapaciteten men fick nej på förslaget. Tio år senare antogs det och kunde sättas i verket.

Produktionen ökar

Under det andra året producerades 1,1 miljoner askar och redan 1873 tredubblades tillverkningen och från 1875 kom resultatet under flera år att ligga på 8 miljoner askar per år. Då J. E. Lundström som inspektör för landets tändsticksfabriker 1875 besökte Södertälje tändsticksfabrik fanns där 67 arbetare uppdelade på 14 män, 12 kvinnor och 41 barn.

Flera fabriker

Då fabriken ej kunde klara av alla inkomna order förvärvade bolaget två nya fabriker. 1889 arrenderade Holmberg Motala-Hälla Tändsticksfabrik och 1898 köptes Enköpings Tändsticksfabrik.

Hög kvalitet

Tändstickor från Södertelje tändsticksfabrik höll mycket god kvalité och belönades med flera medaljer under 1870-talet.

Marknad

Då Holmberg inte var med gick det inte alltid så bra. Verkmästaren i Motala lät ingredienserna till tändsatsen stå och surna så att tändstickorna inte gick att tända.

Istället för att underrätta Holmberg skeppade verkmästaren iväg ett stort parti felaktiga tändstickor till en stor kund i Penang. Holmberg försökte sen återvinna marknaden genom gratisleveranser men marknaden kunde aldrig återvinnas.

I övrigt hade fabriken stora försäljningsframgångar som främst möjliggjordes genom den goda exportkonjunkturen. I sina memoarer ger Holmberg en alfabetisk lista över marknader dit Holmberg skeppat tändstickor under årens lopp. Denna går från Accajutta till Zanzibar och omfattar 93 olika hamnar. Fabrikens varumärke ”Skeppet”  blev mycket populärt och enbart i London förbrukades 29.400 kistor à 50 gross = 7 200 askar motsvarande 700 järnvägsvagnar.

Etiketter

Med hjälp av en konstnär vid namn Elis Berg blev etiketterna mycket lyckade som också bidrog till försäljningsframgången. Tändsticksfabriken lanserade många vackra etiketter, dominerande motiv var blommor och fartyg. De mest populära märkena var Röda Rosen och Skeppet som användes under lång tid.

Etiketternas utseende hade stor inverkan på försäljningen. De användes också efter fusionerna med De Förenade Tändsticksfabrikerna (1913)  och i Svenska Tändsticksaktiebolaget (1917).
 

Foto: Thore Gustavsson


Ny fabrik i Göteborg

Fabrikernas kapacitet motsvarade inte marknadens efterfrågan på tändstickor så Holmberg beslöt då att bygga en ny fabrik i Göteborg. Den började byggas 1906 och 1908 kunde tillverkningen flyttas över till Göteborg. Namnet Södertelje Tändsticksfabrik behölls enda fram till 1917 då Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) tog över fabriken.


Östra Mälarhamnen

Någonstans längs den här vägen låg den gamla tändsticksfabriken. Fabriken hade egen hamn där tändstickskistorna skeppades ut över hela världen. Man kan bara ana hur här såg ut.
Foto: Thore Gustavsson

 

Källor: Södertälje stads historia del 2, 1968

           Den svenska tändsticksindustrins historia, G. Cederschiöld – E. v. Feilitzen
 

©Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se