Svärdsjö tändsticksfabrik i Stora Tuna, Borlänge

Tändsticksfabriken i Svärdsjö by, Borlänge

 


 

Vid sidan av Haganäs tändsticksfabrik fanns det två mindre fabriker i Dalarna. Den äldsta var Svärdsjö tändsticksfabrik som grundades 1849 av Hans Andersson och A Hallin. Redan första året har man 15 anställda.

 

Vackra och välgjorda

"Om tillverkningen skriver en resande från Jönköping  i mars 1851 att tändstickorna voro vackra och välgjorda i ganska snyggt emballage, utom askarna som var under all kritik. Priset var 6 riksdaler för 100 askar"

 

Jämn produktion

1849  15 arbetare  Tillverkningsvärdet  2.666 riksdaler

1851  13 arbetare  Tillverkningsvärdet  3.700 riksdaler

1852  13 arbetare  Tillverkningsvärdet  3.800 riksdaler

1853  12 arbetare  Tillverkningsvärdet  3.800 riksdaler

Sista tillverkningsåret var 1853

 

Var låg fabriken

Fabriken har legat i Övre Svärdsjö, Borlänge. Ungefär mitt emot gamla konsumbutiken och på motsatta sidan av gamla riksvägen. Uppgifter tyder på att fabriken har legat i Danielsgården och som senare kallades  Kvickersgården.

 

"Citat ur tidningsartiklar"

Fru Alma Gustafsson i Rommeholn påminner sig att hennes mor ofta talade om sin farbror "Hanse" vilken skulle ha ägt tändsticksfabriken i kompanjonskap med en annan man. Den "Hanse" var Hans Andersson i Danielsgården där Haglöfs kafé låg. Fru Anna Lundgren i Borlänge omtalade 1948 att fabriken legat i Övre Svärdsjö bakom Engla Haglöfs kafé.

 


 

Borlänge Tidning skriver om tändsticksfabriken

 

 

En kapseletikett med texten STORA TUNA FABRIK

 

 

 Källor: Hembygsföreningens årsskrift Tunum, 1968

             Tidningsartikel Borlänge Tidning 11 jan 1950

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

 

Rörshyttans Tändsticksfabrik, Hedemora

Den andra fabriken startades av inspektorn vid Stjernsunds bruk Lars Söderblom som1854 hade flyttat till  Rörshyttan, Hedemora.  Följande år var han igång med en mindre tändsticksfabrik. Verksamheten var inte så stor men fabriken finns onämnd i Fabriksberättelser 1859, 1860 och 1861. Under dessa  år var det tre anställda och tillverkningsvärdet var 1000 riksdaler. 1862 hade verksamheten upphört.

 

Källa: De tände en eld. Loeve-Jansson-Rosell

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


 

http://thoresmatches.se