Sundsvall-Skjöle Tändsticksfabrik

 

 

Fabriken uppfördes av hemmansägaren och riksdagsmannen JM Sjölund i Skjöle (Matfors) 1874-1875 och driften pågick till omkring 1890. Fabriken sysselsatte ett 25-tal personer varav hälften var minderåriga.

 

Besök i fabriken

En Tunabo berättar om ett besök som han gjorde i maj 1884 på tändsticksfabriken som låg nära järnvägsstationen i Matfors. Ett par småpojkar sitter på ett asptimmerupplag när han kommer in på fabriksområdet. Det är frukost och rätt så stilla vid fabriken. De äter torrt bröd med pålägg av fläsk och pannkaka och som man sen sköljer ner med mjölk. Trots att de bara är i 12-årsåldern arbetar de på fabriken med att packa fosforstickor i små papperskapslar, som sen buntas i större paket. En pojke berättar att han förra veckan fyllde 13 200 sådana kapslar, vilket gav 5 kronor och 94 öre i veckolön och med 60 timmars arbetsvecka.

 

Kapsel från Skjöle tändsticksfabrik som var det första namnet på fabriken

Foto: Sara Östman

 

Förvaringsask i plåt för att hålla kapslarna torra

Foto: Sara Östman


 

Nu dunkar ångmaskinen igång och tjock rök väller ut ur skorstenen. Frukosten är nu slut, och arbetarna skyndar till sina arbeten. Anders Sjölund, en son till ägaren, berättar att tillverkningen ligger nästan helt nere januari till februari varje år och i år satte man igång produktionen 20 mars och fortsätter så fram till jul. Fabriken sysselsätter ett 25-tal personer, där  hälften är minderåriga, både flickor och pojkar. Produktionen ligger på 150 000 kapslar i veckan och avsättningen är god.

Aspvirket flottas fram på Ljungan eller körs fram av hästfordon. En rundvandring i fabriken visar att kapning och stickskärning är en av de första procedurerna. Nästa moment är raminläggning, stickorna sätts i prydligt packade ramar, sen kommer svavling och satsning. Ramarna matas in i en maskin där flytande svavel och fosfor hålls vid en konstant temperatur. Stickramarna kommer fram på andra sidan maskinen och är nu färdiga efter de har torkat. Stickfyllning i kapslar ombesörjes av förut nämnda pojkar.

Flickorna är sysselsatta med att klistra papperskapslar även detta ett ackordsarbete. Sjölund berättar att fosforstickorna snart spelat ut sin roll, de är eldfarliga och hälsovådliga i tillverkningen. Därför kommer produktionen att läggas om till säkerhetständstickor som tändes mot askens plån istället för mot byxbaken.

 

 

 

Säkerhetständstickor med en riktig etikett

Foto: Sara Östman

 

Paketetikett med fabriksbild. De manliga figurerna innanför ramen symboliserar handel och industri ett lämpligt motto för en fabrikör och riksdagsman


 

Fabriken höll igång i 15 år

Tändsticksfabriken lades ner 1890. Orsakerna var säkert ökad konkurrens från de större fabrikerna som hade rationellare tillverkning och ägarens Sjölunds sons tidiga död samt att han som riksdagsman inte kunde engagera sig fullt i fabriken.

 

Vad blev det av fabriken sen?

 Så stod fabriken tom och öde till 1907 då Frälsningsarmen hyrde en våning till samlingslokal som senare blev Matfors första stående biograf. Riksdagsman Sjölund avled i januari 1916 och på våren samma år såldes alla maskiner som skrot. Fastigheten användes sedan till en mekanisk verkstad innan fabriken brann ner den 21 februari 1921. Endast den lilla annexbyggnaden som låg till vänster om fabriken kunde räddas. Den finns fortfarande kvar.

Annexet räddades vid branden och som ännu 2012 finns kvar med adress Lövgränd, Matfors. Det var egentligen där som de första tändstickorna framställdes som prov innan den större fabriken byggdes

Foto: Thore Gustavsson, 2012

 

Jämte annexet har det funnits en skoaffär (Löfholms) numer RK:s Second Hand. Den fastigheten byggdes på tändsticksfabrikens grund

Foto: Thore Gustavsson, 2012


 

De här gubbarna arbetade vid Sundsvall-Skjöles tändsticksfabrik. Två av dem var de småpojkar som satt på asptimmret och åt frukost. Bilden är tagen 1952 och var då de sista i livet av de som arbetat på tändsticksfabriken

Bilden från Tunabygden nr 4


 

 

Källor: Tunabygden 1952 Nr 4

             Sara Östman, intendent på museet vid Torkarlsberget

 

© Thore Gustavsson           

 

 

 

http://thoresmatches.se