Strängnäs tändsticksfabrik

Bilden tagen från Kyrkberget över hustaken mot Visholmen där tändsticksfabriken låg. Visholmen var då en riktig holme. Bilden är från 1870-talet och fotograf var A. Anderzon.

 


Omfattande export men bara verksam under tre år! Den 23 augusti 1873 annonserades i Strengnäs Tidning en inbjudan till aktieteckning i en tändsticksfabrik.

 

Här tas initiativet till en tändsticksfabrik i Strängnäs.


 

Som ett resultat av detta bildades den 15 oktober 1873 Strengnäs Tändsticksfabrik AB. Styrelsen bestod av köpman J.M. Fagerström, läroverksadjunkten Axel Uddén och apotekare August Beckman. Den 15 december samma år beviljades bolagets ansökan om att få köpa två tunnland jord jämte väg på Visholmen.

Tillverkningen startade troligen jan – mars 1874 med 56 arbetare och första året var produktionen 180.000 askar till ett värde av 24.300. Maskinutrustningen bestod av två fanersvarvar, två ramuppsättningsmaskiner, en hack och ett torkskåp. Senare tillkom iläggningsmaskiner. Tillverkningen bestod hela tiden av säkerhetständstickor.


Under hela perioden tillverkningen varade annonserade man efter aspvirke.


Under 1875 ökar produktionen avsevärt och det märktes att man fått fart på försäljningen för tillverkningen uppgår till 6.912.000 askar till ett värde av 86.400 kronor genomförd av 96 anställda bestående av 16 män, 41 kvinnor och 34 barn.


Tändsticksfabriken bär hopp om framgång


 

1877 hade man nästan fördubblat produktionen till 12.627.07 askar till ett värde av 126.270 kronor med 86 anställda, så man kunde rationalisera även på den tiden.Verkställande direktör 1877 var H. Blomcreutz, verkmästare J.M. Möller, senare C. Malmros. Men så händer något, trots omfattande export och hög produktion kallar styrelsen till extra bolagsstämma i november 1877med anledning som man skriver ”tryckta konjunkturer”. Omedelbart efter bolagsstämman upphör driften.


Kallelse till extra bolagsstämma


Övertog beställningar

Det framgår av vissa protokoll att fabriken en tid övertagit beställningar från Södertälje tändsticksfabrik genom förmedling av agenturfirman Alb. Alsing & Co. i London samt Brisker & Co, Upton Park i London med dessa firmors etiketter. Strengnäsfabrikens egna etiketter var ungefär 15 st. Varumärket var en nyckel

 

Några Strengnäsetiketter från Peter Pålssons samling


Fabriken såldes

Fabriken såldes exekutivt 1880 till Terje Olsen för 5.500 kronor. Denna sålde den vidare 1881 till ett bolag i Stockholm för 75.000!

 

Vad hände sen!

Fabriksbyggnaden inropades på auktion av en av styrelseledamöterna för tändsticksfabriken, August Widebäck, och priset var 5.850. Huset byggdes om och försågs med takdekorationer mot staden och den östra sidan mot vattnet, de sidor som var synliga för sjöfarande. År 1885 stod huset klart för inflyttning för August och Augusta Widebäck och de fem barnen. Familjen kom sedan att äga huset i femtio år fram till 1935. 1939 köper Lantmännens Centralförening  fabriken som då var en nedlagd bläckfabrik. Huset är idag rivet.

©Thore Gustavsson, Åkersberga

 

Källor:

Samlarnytt nr 7-8 1963 (Einar Fagerström)

 
 

Strängnäs kommun

 
 

Diverse tidningsartiklar Strängnäs Tidning

 
 

De tände en eld  Loewe-Jansson-Rosell

 
 

Svenska Tändsticksfabriker Arne Tejder

 
 

Etiketter ur Peter Pålssons samling