Stab-s industrilaboratorium byggdes i slutet av 1950-talet och lades ner 1969

 

 

STAB-s laboratorium i Jönköping

Stab lät bygga ett hypermodernt laboratorium i slutet av 1950-talet. Det var beläget ett stenkast från Westrafabriken med dåvarande adress Myntgatan 21. Idag är det kontorslokal och har adress Solstickegatan. På industrilaboratoriet eller Ilab som det kallades bedrev man forskning och utveckling men till största delen handlade det om kvalitetssäkring. Ur pågående produktion från STAB-s alla fabriker tog man regelbundet ut "referensaskar". Man plockade ut ett färdigt paket/bunt och försåg den med etikett. Etiketten innehöll uppgifter var den var tillverkad, datum, vilken etikett och format, uppgift om sats och stickor, och nummer på order och vilken marknad de var avsedda för. Paketen skickades därefter till Ilab för kontroll. Stickor och askar testades noggrant med avseende på bl.a. tändbarhet, stickornas hållbarhet och finnish.

 

Bilden visar pågående kvalitetskontroll

 


Källor: Bengt Sandberg, text och bilder

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se