Kalmar Tändsticksfabrik

 

Kalmar Tändsticksfabrik var världens modernaste

Kalmar har haft en omfattande tändstickstillverkning med flera fabriker, en av dem och den största var Kalmar tändsticksfabrik. Kalmar tändsticksfabrik byggdes 1906-1907 av Torsten Kreuger (bror till Ivar) för fadern Ernst och farbrodern Fredriks firma E & F Kreuger som redan ägde Mönsterås tändsticksfabrik. Ett faktum är att Torsten Kreuger vid denna tidpunkt lyckades bygga en fabrik vars ventilationssystem och planlösning kunde konkurrera med våra modernaste fabriker. Fabriken som kallades ”Spetan” var belägen vid Torsåsgatan och närmaste granne med Kalmar Verkstad.

Flygfoto över Kalmar Tändsticksfabrik någon gång på 1930-talet. Under den här tiden pågick produktionen för fullt till det grekiska tändsticksmonopolet. På bilden syns det stora upplag av aspstockar som måste finnas för hålla produktionen igång.

Bilden tillhör Länsmuseet Kalmar


Ombildning

För att sänka kostnaderna sammanslogs 1912 fabrikerna i Mönsterås och Kalmar till AB Kalmar och Mönsterås Tändsticksfabriker med säte i Kalmar. Detta bolag ingick sedan 1913 i AB Förenade Tändsticksfabriker  med sammanlagt 12 fabriker och verkställande direktör blev Ivar Kreuger. 1917 var det dags igen med ny fusion då Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB) bildades.

Export

Den nya Kalmarfabriken producerade både säkerhets- och paraffinstickor och var helt inriktat på export. Åtskilliga länder har försetts med tändstickor från Kalmar tändsticksfabrik. Under flera år exporterade man till Grekland och Venezuela och det senaste exportlandet var Holland. Man arbetar åt ett land i taget och varje land har sina egna önskemål som måste beaktas. För exporten till arabländerna kunde man inte använda etiketten med tre stjärnor som den var med sex uddar utan fick ändra till sju.

Chefer

Torsten Kreuger var den första driftchefen därefter kom Stellan Carlberg och efter honom disponent Modig. Disponent Erik Norén efterträdde honom år 1935. Disponent Folke Strümpel var företagets sista chef.

Antal anställda

1910 var antalet anställda 200, 1920 var arbetsstyrkan uppe i 374 anställda. Vid nedläggningen 1967 var antalet ca 100 personer. Den lediga fabriken övertogs omgående av Kalmar Verkstads Aktiebolag (KVA) som omvandlade den till produktionsställe för plastbilen Tjorven för Postverket. Lokalerna finns ännu kvar men är ombyggda till fritidslokaler under namnet ”Spelefanten” Lokalerna ligger i kvarteret Elefanten därav namnet.

Barnarbetare

Interiör från Kalmar tändsticksfabrik. Här ser man barnarbetare i full verksamhet skjuta ihop inner- och ytteraskar för att de senare skall gå till en separatfyllningsmaskin där de säras, fylls med stickor och åter skjuts ihop.


Driftstopp

Då hela produktionen var inriktad mot export försvårades leveranserna genom andra världskriget. Under de sista krigsåret låg tillverkningen nere vid Kalmar tändsticksfabrik.

Etiketter

Det finns ett stort antal etiketter varav de vackraste är bilden tycker jag är Kalmar slott och Robinson Crusoe. Robinson Crusoe var en berömd person – vilken grabb eller tjej har inte läst om hans äventyr och givetvis fick han en egen etikett i två varianter på den ena är geten gul och på den andra svart. Etiketterna trycktes i Arencos tryckeri som låg ”tvärs över gatan”.

 

Kalmar slott blev också huvudmotivet bland etiketterna.
 
Robinson Crusoe med svart get.

 


Nedläggning

Den totala orderstocken gick ner beroende på exportsvårigheter och hård konkurrens bland annat från Finland och England och nedläggning av fabriker blev ett måste och däribland Kalmar. Fredagen den 3-11-1967 stannade maskinerna för gott. Då fanns det 110 anställda på företaget kvar. Att nedläggningen skulle komma hade varit känt sedan länge och många hade försäkrat sig om en ny anställning.

 

Vid besök jag gjorde i juli 2008 fann jag den här byggnaden som finns kvar från den 1967 nedlagda tändsticksfabriken. Ett minnesmärke över en tändsticksfabrik som varit igång i 60 år.

Foto Thore Gustavsson

©Thore Gustavsson, Åkersberga

Källor:

Lennart Bäckström, Kalmar

Kalmar Länsmuseum

Samlarnytt

Etiketterna från Peter Pålsson


http://thoresmatches.se