Skeppsgårdens Tändsticksfabrik

 

En liten fabrik som blev långvarig, hela 31 år höll den igång i Sockengården.

 

Långrådna

Fabriken kallades även Långrådna tändsticksfabrik efter en by som låg nära  Skeppsgården.

 

Rydström startar tändsticksfabrik

Redan 1861 startade G A Rydström tändsticksfabrik i Sockengården om man får tro husförhörslängden där Rydström är inskriven som fabrikör. 1868 flyttade Rydström till Gotland för att starta en tändsticksfabrik där. Karl Bengtsson som var hans medhjälpare övertog nu fabriken.  Verksamheten fortsätter och Bengtsson kallar sig tändsticksfabrikör.

 

Husförhörslängden

Alla som står på samma uppslag i husförhörslängden bor på samma fastighet. Huset var sockenstugan/fattighus samtidigt som det inhyste en tändsticksfabrik.

 

Kopia på husförhörslängden

 


Fler anställda

1874 har nu Bengtsson hjälp av två medarbetare  och når detta år upp till 2550 Rdr. Fabriken drevs i liten skala med som mest 10 arbetare och omfattade tillverkning av fosforstickor och svavelstickor.

 

Lagret brinner

På övervåningen förvarades de färdiga tändstickorna och någon gång mellan 1882-87 eldhärjades lagret. Men branden släcktes och skadorna begränsades till i stort sett till tredje våningen. Därefter sänktes huset till två våningar och tillverkningen kunde fortsätta.

 

Ny kompanjon

En ny kompanjon tillträder 1885 nämligen kopparslagaren F J Lindqvist. Fabrikör Bengtsson flyttade till Mönsterås i september 1892 och fabriken läggs ner.

 

Försäljning

Man får anta att tändstickorna  såldes direkt från fabriken men också av barn som gick kring i bygden och sålde. Marknader var också bra försäljningsställen.

 

Etiketter

Två kardusetiketter finns från fabriken Man ville gärna överdriva med storleken på fabriken och skorsten skulle det finnas.

 

 

Sockengården som var tändsticksfabrik är det vita huset mitt i bild ovanför det vita garaget

 

Sockengården hade från början tre våningar och inrymde förutom bostäder även en liten tändsticksfabrik

 


 

Källor:  De tände en eld, Loewe - Jansson - Rosell

              Svenska Tändsticksfabriker , Tejder

              Samlarnytt

              Östra Eds Hembygdsförening, text och foton

              Svenska Phillumenister, foto

              Bengt Sandberg, foto på etikett

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se