Sala har haft en kombinerad cigarr och tändsticksfabrik

Fabriken låg vid Stentorpet

År 1855 startade E.A. Westlin en tändsticksfabrik i Sala. Av landshövdingens femårsberättelse framgår det att det var en kombinerad cigarr och tändsticksfabrik.

Av cigarrer tillverkades 513 lådor till ett värde av 542 riksdaler. Tillverkningen av tändstickor var mer blygsam och uppgick bara till 100 riksdaler. Etiketter från fabriken skall finnas men är mycket sällsynta.

Efter endast två år lades fabriken ner 1857.

Källor: Sala kommunarkiv (Pressklipp)

©Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se