Ryssby tändsticksfabrik

I Kalmar kommun har det funnits ett flertal tändsticksfabriker av både större och mindre slag. En av de mindre var Ryssby tändsticksfabrik som anlades av Reinhold Emanuel Öberg 1872 invid Knapegården, Rockneby Kalmar län.

Ett försök att bilda ett bolag misslyckades då myndigheterna inte fann förslaget till bolagsordning lagenligt. Men tillverkningen kom ändå igång. Inga uppgifter om produktionen och etiketter är kända. Redan en natt i juni året därpå brann fabriken ner och därmed upphörde tillverkningen.

Vid den brandutredning som gjordes förklarade Öberg att det inte fanns någon anledning att misstänka att branden var anlagd. Sex år senare häktades han som misstänkt för mordbrand på ett tegelbruk han hade del i. Jönköpings-Posten uppger att fem eldsvådor inträffat på Öbergs egendom.

 

Flygfoto över Rockneby.

Mellan Knapegården (svart 1) och Stockegatan (blå 1) låg tändsticksfabriken.

 

 Källor: De tände en eld Loewe-Jansson-Rosell

             Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

             Rockneby bibliotek, Pia Ericson

             Flygfoto, Eniro

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

http://thoresmatches.se