Qvarnö Tändsticksfabrik  (1857-1882)

 

Bland alla andra små tändsticksfabriker som växte fram under 1840- och 50-talet fick även Lönneberga sin tändsticksfabrik.1857 köpte Jonas Magnus Emanuelsson jordbruksfastigheten Qvarnö för 2.500 riksdaler. Dyrt ansåg man men då ingick en del i Qvarnöbäckens vattenfall.

 

Behörighet

Emanuelsson innehade behörighet att tillverka tändstickor och hade också erfarenhet från branschen.

 

Fabriken

Fabriken bestod av tre byggnader. Som förvaringsrum för fosfor och svavel använde man källaren i boningshuset. Vid bäcken låg torkhuset som var i två våningar. I undervåningen fanns kapsåg, svarv och skärmaskin och drivkraften var ett mindre vattenhjul.

 

Tillverkningsgången

Aspstockar kapades i en tändstickas längd, drygt 2 tum. Dessa kubbar sattes i svarven där de svarvades till fanerremsor som sönderdelades i skärmaskinen till stickor. På övervåningen i samma hus torkades stickorna. I nästa hus som hade tre rum, med eldstad och fönster i alla rum. Här sorterades stickorna varefter de buntades och järnringar träddes på varje bunt. I rum två "bråkades" buntarna i en apparat så att stickändarna skildes från varandra. I rum tre skedde svavlingen buntarna doppades till bestämd höjd på stickorna. Från detta rum fördes buntarna till en annan byggnad med två rum (satsning- och inpackningsrummen). Den så kallade "satsstenen" värmdes på spisen och tändmassan breddes ut på sten i ett jämntjockt lager. Här doppades buntarna i tändmassan som sedan bars ut till torkrummet. I rummen fanns friskluftsventiler och draghuvar för att vädra ut de värsta fosforångorna. När stickorna var torra bars de ut i packningsrummet där de stoppades i kapslar gjorda av grått lumppapper.


 

En av de tre fabriksbyggnaderna fotograferad 1954 Huset är timrat med korsknutar och spåntak

Bilden tillhör Kalmar länsmuseum

 

 

Samma  byggnad fast nu ser man bäcken  med vattnet forsande ner mot sjön. Längst upp ser man också Pukalovägen

 


 

För att kapslarna skulle bli lika stora användes en mall i vilket papperet veks och klistrades. Sedan stoppades de fulla med färdiga tändstickor och tillslöts. 50 kapslar packades till en kardus och försågs med en etikett. Priset var 33 öre för en kardus vilket gör under ett öre för en kapsel. Till att klistra kapslar och packa i tändstickor utnyttjades barnen.

Kardusetikett med uppgift om pris

Etikettblad

 


 

Inköp och antalet anställda

På apoteket inköptes fosfor, svavel med flera ingredienser som behövdes för tillverkningen. Eftersom tillverkningen bedrevs i liten skala var arbetsstyrkan inte stor. I första hand sysselsattes familjemedlemmarna. Men en och annan backstugusittare kunde under vissa tider tjäna en slant.

 

Försäljning

Befolkningen kring Qvarnö köpte sitt behov av tändstickor av J P Johanssons yngre syskon, vilka vandrade omkring i bygden som försäljare. Eftersom fabriken låg vid Pukalovägen och mycket trafikerad var det många som köpte tändstickor direkt av fabriken. Ortens marknader besöktes regelbundet framför allt marknaderna i Vimmerby. Tändsatsen på tändstickorna var lättantändliga och det behövdes inget plån för att tända den. En skosula eller byxbak fick tjänstgöra som tändplån.

 

Sonen tar över

År 1873 avled Jonas Magnus och sonen Johan Peter fortsätter nu tillverkningen men utan att ha behörigt tillstånd. Jonas Peter Johansson (som han nu heter) söker sedan tillstånd för tändstickstillverkning. Men beviljandet dröjde. Först 1876 fick han tillstånd sedan ett antal krav på säkerhetsanordningar uppfyllts. Lönsamheten för fabriken var inte stor det framgår under alla dessa år inte betalade  någon skatt. Under 1870-talets senaste hälft försämrades lönsamheten för alla små fabriker när säkerhetständstickan gör sitt intåg. I slutet av 1870-talet började tillverkningen avta och 1882 lades fabriken ner. Tändsticksfabriken revs någon gång omkring1890. Men ännu porlar Qvarnöbäcken på våren som lämnade kraft åt tändsticksfabriken.

 

Källor: Bengt Sandberg, Etiketter och text

            Kalmar länsmuseum

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

 


http://thoresmatches.se