Prinsfors Tändsticksfabrik

 

Trots sitt kungliga namn hörde fabriken till våra minst kända, men upphittade etiketter på ett utedass i Prinsfors påminde oss om att fabriken faktiskt funnits.

 

Var låg den!

Prinsfors tändsticksfabrik var belägen i det lilla samhället Sandsjö mittemellan Bodafors och Sävsjö.

 

Danskar startade fabriken

Tillverkningen startade 1875 av en professor N C Fredriksen från Köpenhamn och forstkandidat H P Winge också han från Danmark. Verksamheten höll till i en låg byggnad 10 x 37 meter byggd av tegel och korsvirke med halmtak, men kom att se ut mera som en ladugård en tändsticksfabrik.

 

Inte bara tändstickor

Hur kom det sig att två danskar kommer till Sverige och startar en tändsticksfabrik! Men danskarna hade köpt egendom och skog på Prinsnäs. I köpet ingick också en kvarn och sågverk. Skogen skulle nu förvandlas till takspån som var en växande marknad.

 

Lokal tillverkning 

Som kraftkälla utnyttjade fabriken en å med fors från den närbelägna Vallsjön. Tillverkningen bestod av säkerhetständstickor troligen mest för den omgivande traktens  behov. Askar tillverkades med två olika etikettvarianter. Dessutom fanns en baksidesetikett som var tänkt att användas på askar avsedda för export troligen till Sydamerika eftersom texten var på spanska.

 

Ingen större produktion

Någon större produktion blev det aldrig. En stor del av arbetet lämnades ut som hemarbete till folk som bodde på gårdarna närmast Prinsfors. Antal heltidsanställda rörde sig bara om några personer. Driftchef var ingenjör H Kjær som senare fick anställning vid Annebergs tändsticksfabrik. 1877 gick fabriken i konkurs. Rörelsen övertogs därefter av fordringsägarna som uppehöll verksamheten till 1878 då fabriken helt nedlades. Fabriken brann ner 1907.

 

Etiketter hittades uppklistrade på ett utedass

På 1950-talet fann en samlare baksidesetiketter uppklistrade på ett utedass i Prinsfors. Han köpte hela dasset men lyckades inte frigöra etiketterna utan att skada det sköra papperet. Istället sågade han sönder dassväggarna i småstycken som han sedan sålde med medföljande etikett till samlare.

 

 

Det fanns två varianter av etiketter och en baksidesetikett varav där framgår att man tänkt sig en viss export.  Här visas den ena varianten

 

Nytillverkad ask med nytryck av den andra etiketten

 


 

Den här bilden av Prinsfors tändsticksfabrik togs 1907 och måste ha tagit alldeles före den brann ner. Tändsticksfabriken är till höger med torvtak och skorsten. Bredvid syns lagrat virke från den spånsåg som också ingick i verksamheten

 


Källor:

            De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Samlarnytt

            Sandsjö Hembygdsförening, artikel och tändsticksask

 

©Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se