Odensås Tändsticksfabrik

Små fabriker kan vara svåra att få fram dokumentation om trots att den här verkat i 19 år. Den borde ha gett mera avtryck i form av berättelser i bygden. Men tack vare husförhörslängder och intresserade ortsbor går det att fram lite fabrikshistoria.

 

Lokalisering och startår

Fabriken låg vid landsvägen mellan byarna Odensås och Bösebo. Närmast större ort var Virserum i Småland. Dit kommer stensättaren och skolläraren Adam Jonsson 1854 och flyttar in i den lediga stugan Petersberg och startar Odensås tändsticksfabrik. Samma år flyttar pigan Carolina Jonsdotter in i tändsticksfabriken.

 

Fabrik och bostad

Hur det såg ut i Petersborg kan vi inte riktigt veta, men troligen bestod huset av två rum det ena för tillverkning av tändstickor och det andra var bostad åt fabrikören som han nu kallades sig. Han har säkert också snart fått igång ett samarbete med snickaren Frick i grannstugan Hermanslund. Detta med tanke på tillverkning av splint (stickor) och diverse verktyg.

 

Adam gifter sig och en verkmästare anställs

1860 gifter sig Adam Jonsson med frånskilda Aurora Augusta Falk, och 1861 anställs den nygifte handlaren Carl Magnus Olsson som verkmästare. Han tröttnar snart på sin befattning och 1864 noteras han i Husförhörslängden under ”rymde personer”. Det har nu gått tio år sen starten och Adam har nu kommit igång med företaget ganska bra, men hur stor tillverkningen har varit är svårt att veta men alla boende i Petersborg deltar säkert på olika sätt i arbetet.

 

Fosfortändstickor

Säkerligen var det fosfortändstickor som tillverkades i Petersberg. Tillverkning förekom lite varstans i landet och var tekniskt sett en ganska enkel sak, men brandfarlig och hälsovådlig med vit fosfor i tändsatsen. Tändstickorna förpackades i kapslar och såldes direkt från fabriken eller på marknader.

 

Tändsticksfabriken läggs ner

1873 dör Adam Jonsson och därefter upphör förmodligen tändstickstillverkningen.

 

 

Bilden visar vad som idag finns kvar av tändsticksfabriken samt den skylt som Claes-Göran så föredömligt har satt upp för att bevara historien. Längst upp till vänster skymtar grunden av Backstugan Petersborg.

 

 

 


Källor:

Claes-Göran Odengrund Odensås, text och foton

 

©Thore Gustavsson, Åkersberga

 

http://thoresmatches.se