25 års tändstickstillverkning
vid tre fabriker i Oskarshamn.

Mellan åren 1870 och 1895 bedrevs tändstickstillverkning i Oskarshamn.

Fram till 1881 vid Oscarshamns tändsticksfabrik AB, därefter vid Stenslunds tändsticksfabrik och från 1887 vid Tändsticksfabriken Kronan. Fabrikerna var belägna på samma ställe och kan lokaliseras till en plats mellan Allévägen och Örnvägen i  nuvarande Oskarshamn.

 

Fabrikens läge har kunnat positionsbestämmas till kvarteret Hägern 9.

Grönt markerat område anger den troliga platsen för tändstickstillverkning.
Det som finns kvar av fabriken är en tre meter hög tegelvägg precis i
tomtgränsen mellan Hägern 9 och 10.

Oskarshamns tändsticksfabrik AB

Brukspatron Gustaf Tillberg, källarmästaren Johan Fredrik Lindgren, handlanden E A Maurin och handlanden G W Freidenfeldt grundade 1870 Oscarshamns tändsticksfabrik AB. Disponent var major C Drangel och arbetsföreståndare blev ingenjör Algot Lagerqvist. Byggkostnaderna för fabriken som stod färdig hösten 1869 uppgick till 30.000 riksdaler.

1871    51 anställda     17 589 Rdr i tillverkningsvärde.

1881    45 anställda     91 500 kr i tillverkningsvärde.

Maskiner:

1 ångmaskin på 6 hk, 1 urtagaremaskin, 1 iläggningsmaskin och 3 fanermaskiner.

Att döma av maskinförteckningen hade fabriken rationell tillverkning redan från början. Första tiden tillverkades endast fosforstickor men redan 1872 inleddes tillverkningen av säkerhetständstickor. Fabriken brann 1875 men återuppbyggdes.


Stenslunds tändsticksfabrik

1881 startades en ny tändsticksfabrik med namnet Stenbergs Tändsticksfabrik. Fabriken såldes 1887 till doktor Axel Albert von Stapelmohr som ändrade namnet till Tändsticksfabriken Kronan.


Tändsticksfabriken Kronan   

1882     41 anställda      77.520 kr i tillverkningsvärde 

1887     54 anställda      57.886 kr i tillverkningsvärde

Oscar Weijdling i Oskarshamn köpte fabriken 1890 och lade ner den 1895. Fabriken tillverkade tändstickor för Asien och hade agenter i Singapore och Penang. Fabrikens varumärke var en krona och återfanns på de flesta av etiketterna.


 Intervjuer med anställda vid tändsticksfabriken i Oskarhamns Nyheter den 17 jan 1944.

Amanda Waernqvist minns tiden på tändsticksfabriken mycket väl.

Jag var bara 12 år gammal när jag började vid fabriken och jag var kvar där tills den lades ner, berättar denna vitala och sympatiska dam, som är en god representant för arbetsfolk av den gamla stammen. Arbetet började halv sju på morgonen och fortsatte med avbrott för en timmes middagsrast till klockan sju på kvällen.

Men lönen då undrar vi

Ja den var inte stor. Jag sysslade med inpackning och hade 4 öre för var tusende låda jag packade in. Emellertid blev jag ganska skicklig och kunde förtjäna ända upp till 35 kronor var fjortonde dag, vilket inte var så dåligt på den tiden. Pengarna hade ett helt annat värde, än nu för tiden. Eljest var lönerna små och särkilt underbetalades den manliga arbetskraften.

Ellen Karlsson kommer också ihåg en hel del om arbetsförhållandena vid fabriken. Även hennes far var anställd där, han i torken.

Tyvärr minns jag inte riktigt, vad jag tjänade om dagen, men både min fars och min lön var i minsta laget. Det är ofattbart att man kunde existera på dem.

Vilken sorts tändstickor var det ni tillverkade?

Det var vanliga säkerhetständstickor, som till största delen exporterades till Kina, Sydamerika, Afrika och alla möjliga delar av världen.


 

Kardusetiketten med tändsticksfabriken är avbildad från ett träsnitt skapat av konstnären Georg Hult

omkring 1880. Själva fabriksbyggnaden ligger fel på bilden och skall flyttas längre upp samt vridas.

Konstnären placerade byggnaderna så att den blev så tilltalande som möjligt.

Tändsticksfabrikens lokaler kom senare att utnyttjas av en snickerifabrik Snickerifabriken brann år 1925.

 

©Thore Gustavsson
 
Källor: Nils Norrby, Oskarshamn
Tidningsartikel i Oskarhamns tidning (17 januari 1944)
De tände en eld Loewe-Jansson-Rosell  
 

 

 

http://thoresmatches.se