Nässjö Tändsticksfabrik (Gisshult)

1866 – 1869

En fabrik som bara verkat i tre år är svår att utreda. Fabriken uppges vara anlagd av Claes Samuelsson i Gisshult där också fabriken legat. Samuelsson (född 1820) var arrendator på Gisshults säteri ca 6 km sydost om Nässjö.

Tillverkningen bestod av säkerhetständstickor vilket betyder att produktionen bestod av både askar och stickor. Möjligtvis kunde man haft underleverantörer.

Från annat håll är också en tändsticksfabrik omtalad just i Gisshult. En 19 års yngling vid namn Johansson, boende i Gisshult där han i bolag med en annan person med namnet Palmgren haft en liten tändsticksfabrik. En man som hette Johan Ohlsson från Gissarp kunde berätta när han som ung gick till Gisshult och arbetade i tändsticksfabriken. Minnet av en tändsticksfabrik har levt kvar i bygden. Fabriksbyggnaden användes senare som snickarbod men blev omändrad till sommarstuga och utflyttad till stranden av Gisshultasjön. Strax intill gården fanns en husbehovskvarn i en bäck som kommer från Göljarydsgölen. Man kan väl förmoda att vattenkraften utnyttjades även till tändstickstillverkningen. På en gårdskarta över Gisshult från 1867 hittar man förutom kvarnen ytterligare en byggnad vid dammfästet. Dammen finns fortfarande kvar.

 

Det finns flera etiketter med Nässjös namn. Felet är att de kommer från utländska fabriker.

 Kuriosa från 1895


Källor: Norra Solberga Hembygdsförening

             DN-arkivet

             KB

             Etiketter, Bengt Sandberg

© Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se