Nyköpings Tändsticksfabrik

Den magiska braständaren

Det har varit svårt att få fram uppgifter om Nyköpings tändsticksfabrik. Den låg vid Kvarnbron på östra stranden av Nyköpingsån vid Sågarbacken alldeles nedanför skulpturen "Näcken".

Nedanför skulpturen alldeles vid vattnet låg tändsticksfabriken

I Nyköping tror man att det var en vanlig tändsticksfabrik som tillverkade säkerhetständstickor men i verkligheten tillverkades braständare. Det framgår om man studerar fabrikens enda etikett.

Etiketten var ett omslag med texten "The Magic Fire Lighter" Studerar man etiketten noga ser man att den har ett fabriksmärke med texten: Trävaruaktiebolaget Victoria i Nyköping. Av den engelska texten att döma har det också förekommit export. Några mera uppgifter om bolaget finns inte att få.

I en okänd publikation under rubriken" Industristaden" står det: Byggnaden Vid Behmbron som ursprungligen byggdes som sockerbruk kom att inrymma många olika verksamheter. Vidare i texten: På östra sidan om ån låg också den Indebetouska korderojfabriken, vilken övertagits av ett företag i Stockholm som tillverkade tändstickor. I Nyköping producerades dock endast omslag till tändsticksaskar. Fabriken brann ner 1873.

 

Ur boken Nyköpingsminnen del 3 av Indebetou saxar jag: 1873 den 16 mars nedbrann på en söndagsförmiddag inom en och halv timma den förra Indebetonska korderojfabriken vid östra kanten av strömmen, 4:de kvarteret  N:o 61. Huset tillhörde då ett aktiebolag i Stockholm, som där inrättat en fabrik för s.k. säkerhetständstickor, men som numera upphört.

 

Arne Tejder skriver i boken Svenska Tändsticksfabriker att tändsticksfabrik inte helt med sanningen överstämmande. Enligt etiketten framgår det att det är fråga om braständare.

 

Kommentar: Det finns ingen uppgift när fabriken startade bara att den brann ner 1873. Fabriken med tillverkning av braständare var nog inte igång särkilt lång tid trots mängden av öppna spisar, kakelugnar och kaminer på den tiden. Folk hade nog andra sätt att tända sina brasor. I texten framgår det att i Nyköping producerades enbart etiketter till braständare, det förbryllar.


Källor: Sörmlands museum, Nyköping

             Bengt Sandberg, etikett och text

             Bild och företagsarkivet, Nyköping

             Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

             Nyköpingsminnen del 3, Harald Otto Indebetou

             Korderoj =manchester

 

© Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se