Tändsticksfabriken ”Epok” i Nynäshamn


Verksamheten började med fabrikskontor i Göteborg och kombinationstillverkning vid tändsticksfabrikerna i Vänersborg och Lidköping. Kommanditbolaget Nerén och Forsström från Göteborg uppförde sedan en tändsticksfabrik med tillhörande bostäder för personalen i Nynäshamn under namnet Epok. Fabriken var belägen på berget väster om Svandammen (Floravägen 5)

 

Affärsidé
Fabriken hade som affärsidé att tillverka flata tändstickor med reklamtryck på tändstickan. Det inregistrerades också som fabrikens varumärke.

 

Produktionen

Tillverkningen kom igång 1905 med tio arbetare som under första året tillverkade en miljon tändstickor till ett värde av 9000 kronor. För att få aspstockarna till fabriken måste en elevator byggas som gick över Järnvägsgatan till fabriken. Som en biprodukt tillverkades också tandpetare. Fabriken var i drift till 1907 vilket kan vara ett bevis på att verksamheten inte lönade sig särkilt bra.


 

 
 

 I det här huset var tändsticksfabriken belägen.

 

Så här såg tändsticksaskarna ut med reklamtryck.


©Thore Gustavsson

 

Källor: De tände en eld, Loewe – Jansson – Rosell

            Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

            Gunnar Gunnarsson, Flen

 

http://thoresmatches.se