Norrköpings tändsticksfabriker

 

Tuppen var också ett tändsticksmärke som man lånat från bomullsfabriken. Varumärket fanns inmurat i fabrikens fasad.


Första fabriken

Den första tändsticksfabriken startades 1852 av Johan Svante Svensson i fastigheten Hallen nr 3. Omsättningen tycks har gått bra och 1855 var tillverkningsvärdet 4.300 Rd och med 15 anställda. Därefter tycks Svensson tröttnat ty samma år nedlades fabriken.

Intresset fanns kvar

Intresset för tändstickor fanns kvar i Norrköping och i slutet av 1860-talet började telegrafdirektör Erik Meuller experimentera med fosfortändstickor i den gamla fabriken och lyckas också intressera en del andra personer för sin ide. Det lyckades bra och 1870 bildades Norrköpings Tändsticksfabrik AB bestående av Meuller, brukspatron Henning Trozell och bankdirektör John Philipsson. Säkerhetständstickan hade slagit igenom och man gick in för den tillverkningen. Moderna maskiner anskaffades som drevs av en 16 hkr ångmaskin och antalet anställda uppgick till 160.

Ny fabrik

Nu var lokalerna för trånga varför man började uppföra en ny fabrik i kvarteret Lillån Norra Strömsgatan 43 eller 63 nuvarande Saltängsgatan. Tändsticksfabriken kunde nu flytta in i nya lokaler på Saltängen. Många Saltängsbor sysselsattes med hemarbete att klistra askar. Holmens Bruk levererade etikettpapperet och under vintern när hamnen var isbelagd sysselsattes åtskilliga hamnarbetare i tändsticksfabriken. Det var för dom ett välkommet extraknäck.

Plötsligt var allt slut

1888 var allt slut. Då lades ”Tändsticka” som fabriken kallades i folkmun ner till följd av dålig lönsamhet orsakad av konkurrerande fabriker. Det kan man också tolka som dålig framåtanda och entusiasm.

Bolagets disponent under hela tiden var Johannes Ringborg.


            

Tillverkningsvärdet under de 18 år som tändsticksfabriken existerade.

1871        85.760

1875      274.632     

1876      381.260  

1877      334.316

1878      223.120 

1879   145.342

1884    231.905

1886    214.135

1887    102.257

1888    10.887

Fabriken hade sin bästa produktionstid kring 1876 sen gick produktionen ner år från år.

 

 


Så här såg den nya fabriken ut vid Saltängsgatan. Varumärket ”Tuppen” syns ovanför mittfönstret. Efter nedläggning har lokalen tjänat som gasverkskontor och senare också skeppshandel. Byggnaden är numera riven.


Etiketter

Norrköping lanserade märkena ”Midnigth sun” och ”The Cock” (Tuppen).

Märket ”Tuppen” var utsatt för många efterapningar och kom att användas av flera fabriker långt senare.

Här visas två etiketter, dels tupp i cirkel med medaljer och färgerna svart och lila. Den andra  med tupp i cirkel och Norrköping Suede och Sweden i cirklar och med baksideetikett, färgen är svart och gul.

 


Extra om fabriken

Här visas en översiktsbild av Norrköpings tändsticksfabrik. Den långa byggnaden med takfönstren var fabriken. Kanske tillhörde flera byggnader fabriken. Det berättas att en journalist på NT försökte rädda ”Tuppmärket” som fanns inmurat i fasaden men tyvärr den raserades vid rivningen av fastigheten. Det hade annars blivit ett värdigt minnesmärke av Norrköpings tändsticksepok.

 

Några fler etiketter

Midnight Sun

 

Tupp i cirkel med yttercirkel med texten: Säkerhetständstickor utan fosfor.

Finns i olika färgnyanser som synes.

Etiketter typ större

NYTT

 


 

ÓThore Gustavsson

Källor: Samlarnytt nr 3-4 1959, Gustaf Rothell

            NWT 1981 11 07 Urklipp

            Historiska strövtåg, Gunnar Wallintin

            Stad i nöd och lust, Arne Malmberg

            Peter Pålssons etikettsamling          


 

 

http://thoresmatches.se