vinjettaskarmonsteras.GIF (73688 bytes)Mönsterås tändsticksfabriker

Mönsterås innehåller allt som Småland kan bjuda på. Här finns djupa granskogar, slingrande vattendrag, röda stugor, skärgården med sina öar och havet i öster. Det finns också en spännande industrihistoria värd att berätta. Mönsterås har haft två tändsticksfabriker. Den första var Rosendahlsfabriken som anlades 1869 av apotekare Götvid Frykman (1811-1876). Frykman bodde i Kalmar och innehade apoteket i Borgholm 1842-1864. Fabriken lades ner 1887 men 1892 anlades en ny fabrik av Ernst Kreuger och hans bror Fredrik i London under firma E & F Kreuger i Kalmar. Detta skulle bli inledningen till Kreugerepoken inom den svenska tändsticksindustrin.

 

Här låg  tändsticksfabrikerna.

TILL FÖRSTORING AV KARTAN

Klicka för förstoring

 

Under 1800-talet  tillverkades vid fabrikerna i huvudsak svaveltändstickor för export. Genom att också fosfor ingick i tändsatsen var de lättantändliga och orsakade ofta små bränder inom fabriken. Stickornas isättning i ramar gjordes för hand och var hälsovådlig för arbetarna, varför de måste passera vakten till tvättrummet som såg till att alla tvättade händerna före måltid och vid arbetets slut. Fosforångorna var också mycket skadliga särkilt för personer med dåliga tänder.
Frykman som ägde Rosendahlsfabriken, sålde den till A M Lindqvist från Mönsterås. Lindqvist utökade rörelsen avsevärt, men tillverkningen omfattade bara fosfortändstickor. Mönsterås Tidning skriver i en artikel 1882 att fabriken hade 120 anställda och att priserna låg under Jönköpings. Efter konkursen 1887 lades fabriken ner.

 

Mönsterås Tidning

Att Mönsterås tidning skriver att Rosendahls tändsticksfabrik skulle ha haft 120 anställda år 1882 verkar inte stämma enligt den statistik som följer. Där visas en jämn fördelning av anställda genom åren.

 

Produktion

Maskiner vid Rosendahlsfabriken 1874

1 st. Svarvmaskin

1 st. Hackmaskin

1 st. Gnuggmaskin

1 st. Inläggningsmaskin

1 st. Fanermaskin

 

Produktion vid Rosendahlsfabriken

1870  29 arbetare  100 kistor  4.000 rdr

1871  31 arbetare  1.000 000 askar  9.000 rdr

1872  28  arbetare  150 kistor  13.400 rdr

1873  41  arbetare  150  kistor  7.500 rdr

1874  34  arbetare  300 kistor  13.500 kr

1875  65  arbetare  7.400 pund  15.000 kr

1876  35  arbetare  3.600 paket  12.000 kr

1877  63  arbetare  300 kistor  15.000 kr

1878  33  arbetare  1.500 gross  12.000 kr

1879  37  arbetare  400 kistor  16.000 kr

1880  36  arbetare  500 kistor  17.500 kr

1881  38  arbetare  500 kistor  17.500 kr

1882  35  arbetare  1.500 gross  12.000 kr

1883  49  arbetare  25.500  30.000 kr

1884  52  arbetare  30.000  30.000 kr

1885 34  arbetare  35.500  31.950 kr

En kista rymmer 1000 paket

År 1874 var det 34 anställda varav 26 var under 18 år fördelade på 8 män och 18 kvinnor.

 

Ungefär här vid brandstationen (Älgerumsvägen 5) i Mönsterås låg Rosendahls tändsticksfabrik.

 


Andra fabriken

fabrik2monsteraskopia.jpg (102629 bytes)

Bilden är från början av 1900-talet och tillhör Kalmar länsmuseum.

 

Flygfoto över Mönsterås tändsticksfabrik. Lägg märke till alla staplar av aspvirke som ligger lagrade runt fabriken. Bilden från 1937.

.


Den andra tändsticksfabriken började byggas i maj 1892 och efter inspektion var driften igång i november. Tändsticksfabriken bestod av ett tvåvåningshus av 40 meters längd och 12 meters bredd. På nedre våningen fanns ångpanna och kapsåg för aspstockar, maskinrum, en arbetslokal för 50 personer samt packningsrum, satsrum och torkrum. Övre våningen innehöll två rum, det ena för pappersskärning och tillverkning av askar, det andra samlingsrum och tvättrum. Fabrikschef de första 20 åren var fabrikören Anton Carlsson som med sin vackra hustru Blenda bodde i tjänstebostaden som syns till höger om fabriken.

Etiketter

Primitiv kardusetikett med bild av fabriksbyggnad. Plagiat av Jönköpings original. Etiketter, typ liggande oval, med häst eller häst och ryttare. Pearl, med bild av en nyckel

 

Vana arbetare kom från Kalmar

Samtidigt flyttade arbetare från Kalmar till Mönsterås. De var utbildade för att sköta de nya maskiner som installerats. Ett större tvåvåningshus uppfördes mittemot fabriken. Den inrymde fyra tvårumslägenheter och kallades från början “kasern”. Tillverkningen fram till första världskriget bestod av paraffintändstickor för den engelska marknaden. För att sänka kostnaderna och klara den stenhårda marknaden kom sammanslagningarna slag i slag. Först sammanslogs Mönsterås med Kalmar 1912 (namnet ändrades till Mönsterås-Kalmar tändsticksfabrik). Sen bildades AB Förenade Svenska Tändsticksfabriker 1913 där Mönsteråsfabriken ingick och för att slutligen 1917 hamna under Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB).
 

Tändsticksfabrikerna en låglöneindustri

Tändsticksarbetarna hade allmänt svårt att organisera sig i fackföreningar. Detta återspeglades i deras löner och arbetsförhålladen. De var de sämst betalda industriarbetarna i landet. I Mönsterås bildades först 1916 en fackförening ansluten till Svenska Grov- och Fabriksarbetarförbundet.
 

Farligt arbete

Ur Jönköpingsposten 25 september 1896.
På Serafimerlasarettet i Stockholm vårdas nu en ung kvinna Hanna Pettersson från Kalmar, vilken å Mönsterås tändsticksfabrik ådragit sig fosfornekros. Genom upprepade operationer måste en betydande del av käkbenen borttagas. Allt vad i mänsklig makt stått att göra har gjorts, men för några dagar sen avled hon. Hon hade då vårdats i Serfimerlasarettet sedan 1 mars 1895.
 

Kollektivavtalet för 1939

avtalslonmonsteras.gif (10198 bytes)

Glimtar ur  en intervju med Gotthard Nilsson 89 år

Jag började 1923 på fabriken som isättare. Jag förstod med detsamma att det här var jag inte intresserad av. Min syster som också jobbade där kom upp till 26 kronor i veckan, men jag  kom aldrig upp till mer än 6-8 kronor. Gunnar Lindell var disponent då och han gick en runda genom fabriken varje morgon. Han kontrollerade tillverkningen genom att tända en tändsticka, låta den brinna och blåste ut den. Sedan kom O B Ohlsson till fabriken efter det att disponent Agner från Kalmar haft tjänsten en tid. Jag fick också mäta virke. Vi mätte i lilländan och i storändan. Stockarna kapades sedan i olika längder för ytterask, innerask och stickor. Bönderna runt Mönsterås var leverantörer och körde själva sina lass till fabriken där de mättes av och betalades direkt på kontoret. När jag började där hade vi knappt något virke alls.

En dag kom disponent Ohlsson och sa:- Jaha, nu får Gotthard ta hand om virket, fara åt Jönköping och lära sig det där och ta hand om det sen! Det var som sagt dåligt med stock och inte roligt att stå och vänta på virket. Ta nu, sa han, och far upp till Bäckebo, där är en post på rot, och köp den! Jag åkte dit och det var en gammal sjö där det hade växt upp aspar och det var så himla grant! Men asparna hade växt upp mellan stora stenar och jag såg med detsamma att det inte gick att köpa det där, så jag for hem igen. – Hur gick det ? frågade disponenten när jag kom hem. – Det gick dåligt, sa jag det går inte att köpa det, jag förklarade hur det såg ut. – Det är ingenting utan att det går, sa disponenten. Bara far dit i morgon och köp det! Jag gjorde så, men när jag kom dit hade Kalmarfabriken hunnit före. Dom köpte det men fick aldrig dän det. Dom står väl kvar än i dag. Jag fick sen ta min motorcykel och åka uppåt Kristdalahållet på auktioner, där jag lärde mig känna bönderna, och så småningom, efter några veckor, kom det ena billasset efter det andra så att vi klarade oss med virke.

 

Etiketter

Det mest exporterade märket från sjöfartstaden Mönsterås var “Skeppet”, “The Ship” som tillverkades av företag anslutna till Förenade Svenska Tändsticksfabriker. Förlagan till den praktfulla fullriggaren skall ha varit en målning av den kände amiralen och marinmålaren Jacob Hägg. Mönsteråsfabriken lanserade också den världsberömda serien “Nursery Land” med motiv hämtade från engelska barnramsor för fram- och baksidesetiketter. Det förekom under åren en mängd olika etiketter var av ett par finns med i vinjetten.
 

Produktion och Personal

1902 var tillverkningsvärdet 193 400 kronor. Under hela den återstående verksamhetsperioden låg tillverkningsvärdet kring 2% av branschens.Antalet anställda första året var 61 sedan steg det till omkring 100, men hade under nedläggningsåret sjunkit till 54 fördelat på 24 män och 30 kvinnor.Tändsticksfabriken sysselsatte under många år olika yrkeskategorier. Det var övervägande kvinnlig personal som arbetade vid tändsticksmaskiner, packning, kontor och i matsal. Manlig personal arbetade som mekaniker, maskinskötare, elektriker, snickare och underhållspersonal. För att transportera aspstockar och färdiga tändstickor (i kistor) fanns egna anställda som kuskar under häst och vagntiden, senare också chaufförer.

 

Frakter
Från 1902 kunde transporterna ske med järnväg. Då blev den smalspåriga järnvägen klar mellan Mönsterås och Sandbackshult med anslutning till Berga-Kalmarlinjen.
 

Nedläggning av fabriken

När “Spetans” anläggning upphörde försvann många arbetstillfällen från Mönsterås. Samtidigt tystnade fabrikssirenen,  som varit väckningssignal åt många skolbarn som då vaknade och hann till skolan. Den höga skorstenen på fabriken var under många år ett bra navigationsmärke för båtfararna. Skorstenen revs några år efter nedläggningen 1967.

©Thore Gustavsson, Åkersberga

 

Källor: Stranda Hembygdsförening årsskrift, 1998
“De tände en eld” av Loewe, Jansson, Rosell
Egna etiketter
Mönsterås kommun

 

http://thoresmatches.se