Mariestads Tändsticksfabrik

 

Kardusetiketten från Mariestads Tändsticksfabrik visar fabrikens troliga utseende och  läget vid Vänern och järnvägen.Bolaget utvidgade lokalerna genom utbyggnad av en ny mittflygel samt lagerlokal.


Dålig kvalité i starten

Tändstickstillverkningen i Mariestad kom försiktigt igång 1873. Det var ont om erfarna tändsticksarbetare och resultatet blev i början tändstickor av dålig kvalité.

Tändsticksfabriken låg på Karlsholme som stadsfogden köpt i oktober 1873. På udden fanns ett tvåvåningshus som tidigare fungerat som en anstalt för, som det då hette, oreglerbara personer. I huset blev tändsticksfabriken ett faktum med stadsfogden S A Olsson och urmakaren och klädeshandlaren C Olsson som ägare.

 

56 anställda

Efter två år hade företaget 56 anställda som tillverkade tändstickor för 43.036 kronor. Då hade också företaget ombildats till aktiebolag och ägdes nu av två köpmän från Sundsvall, en sjökapten och T. Wallenkamph med tidigare erfarenhet från branschen. Han blev nu fabrikschef.

 

Hemtillverkning

Den tidens tändsticksaskar bestod av faner som limmades samman med tunt blått papper. Limningen av askar sköttes inte av fabriken. I de fattiga och barnrika torparstugorna runt Mariestad deltog hela familjerna i limning av askar. Hemtillverkningen förekom i 70-80 hem och bidrog förstås till försörjningen. Även fängelset i Mariestad engagerades där fångarna fick klistra askar. Åtskilliga höskrindor åkte fram och tillbaka mellan fängelset och fabriken. 1971-72 när trossbottnarna bröts upp i fängelset hittades såväl etiketter som faner.

 

Det blå papperet

Katrinefors Bruks första pappersmaskin använd mellan 1872 och 1921 levererade omslagspapperet till tändsticksaskarna. Papperet tillverkades av halm och blev ett ganska tunt papper som färgades blått.


Marknadsföring

Mariestads tändsticksfabrik valde mångudinnan i den romerska mytologin  -Luna- till sitt varumärke. Mariestads tändsticksfabrik gav ut sammanlagt 68 etiketter varav tre var kardusetiketter. Genom att förbättra miljön runt fabriken ville man på det sättet göra reklam för fabriken. Kanaler och gångar anlades, träd och buskar planterades. En fiskdamm med sällsynta fiskar anlades likaså en kägelbana. En serveringslokal uppfördes också mitt i parken. Holmen blev ett utflyktsmål för stadens invånare.

 

Fabriken måste stängas

1 april 1878 var man tvungen att stänga fabriken. Tändsticksbranschen var överetablerad och de större fabrikerna slog ut de små med bättre kapital och rationellare produktion. De 42 arbetarna vid fabriken blev nu utan arbete.

 

Nystart

I fyra och ett halvt år låg tillverkningen nere. I oktober 1882 tog den nya ägaren Rudolf Lundevall upp produktionen. Det gick bra för den nya ägaren. Under 1883 hade företaget 71 arbetare anställda och en produktion på tio miljoner fosfortändstickor. Antalet arbetare ökade året därpå till 91 och under 1886 och 1887 uppgick  produktionen till drygt 18 miljoner askar per år.

 

Arbetsdagen var lång och förtjänsten låg.

Arbetsdagen för en tändsticksarbetare 1885 varade från klockan halv sju på morgonen till klockan åtta på kvällen. Avräknat för middagsrasten blir det 12 timmars arbetsdag, utom lördag då man slutade en timma tidigare. Förtjänsten per vecka var ca sju kronor.

 

Sämre kvalité och stora utgifter

Efter en konflikt tog nu Lundvall över det tekniska ansvaret också. Det klarade han dåligt och kvalitén sjönk och en hel vagnslast felaktiga tändstickor returnerades från Hamburg. Utgifterna steg och han fick låna pengar till avlöningarna. Produktionen minskade, likaså antal arbetare och 1890 lades driften ner.

 

Sista försöket

Grosshandlare Albin Alsing i London går nu in som största delägare och produktionen blir nu mer rationell med ingenjören Lindell, son till chefen för Kalmar tändsticksfabrik. Produktionen höjdes nu till 22.2 miljoner under 1892. Problemen är inte slut för samma år brann lagret ner och alla försök att få företaget på fötter misslyckades. Det slutar med konkurs och lokalerna och inventarierna ropas in av Alsing. Fastigheten säljer han till garverifabrikören Ekberg.

 

Slutet för fastigheten

På morgonen den 11 augusti 1961 brändes fastigheten där tändsticksfabriken varit belägen ner av brandkåren. Där skulle nu byggas nytt.


Detta är Mariestads tändsticksfabrik, fotot är tagit på långt håll. Personalen är samlade framför fabriken. Ett tågsätt med lok och vagnar är framkört. Till vänster ser man ett upplag av aspstockar.


ÓThore Gustavsson

Källa: Mariestad som vi ser det

           blixt och under

           Karlsholme genom tiderna


 

 

 

http://thoresmatches.se