Lundenholms Tändsticksfabrik

En fabrik med ståtligt namn men med liten produktion. Men var ändå verksam från 1869 till 1878.

 Ägare

Hemmansägaren Johan Fredrik Lundström startade fabriken på sin gård Ulverud i Lane Ryr. Idag finns inget kvar av byggnaden där fabriken var belägen. Enligt fabriksberättelserna bedrev tillverkning av endast två personer – troligen Lundström och hans mor. Produktionen var så obetydlig att man inte angav värdet och beskattades heller inte.

Produktion

Tillverkningen bestod av paraffinerade säkerhetständstickor i askar och karduser. Det finns papper från en kapsel som visar att det säkerligen i början tillverkades fosforstickor.

Marknadsföring och försäljning

Man lade ner mycket arbete med att åstadkomma snygga etiketter på karduser och askar. Säkerhetständstickorna blev också prisbelönade i Vänersborg 1872. En priskurant skall finnas i närområdet och vittnar om effektiv marknadsföring.

Engelsk delägare

En uppgift säger att näst sista året har engelska intressen blivit delägare i fabriken.


Etiketter

Trots sin litenhet höll sig fabriken med en vacker kardusetikett

 

 
Båda asketiketterna är av typ J.T. original

 

Lumppapper till kapsel med fabriksstämpel


 

Källor: Info om fabriken och bilder på etiketter, Peter Pålsson

             Samlarnytt

             Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

             De tände en eld, Loewe - Jansson - Rosell

 

©Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se