Liten tändstickstillverkning i Värmland

 

I början av 1870-talet startade Jonas Jonsson i Bredmyren, VestraEmtervik en tändstickstillverkning tillsammans med sina bröder Anders, Jan och Magnus.

 

Här fick han idén

Jonas hade en tid varit anställd som byggnadsarbetare hos “Brännvinskungen” L.O. Smidt i Huvudsta utanför Stockholm. Denne brukade när tillgången på arbete låta sina arbetare hjälpa till vid Liljeholmens tändsticksfabrik. Troligen var det där han kom på att kunna starta en tillverkning själv.

 

Hem till Värmland för att starta fabrik

En del verktyg och enklare mekaniska redskap samt råmaterial anskaffades och så satte man igång. Tillverkningen bestod av fosfortändstickor i buntar eller kapslar. Tändstickorna var nymodigt och såldes till folk i socknen.

 

Tändstickslars säljer

Ryktet spred sig till grannsocknarna och försäljningen dit bedrevs av en vandrande handelsman vid namn Lars Andersson-Almqvist även kallad “Tändstickslars”.

 

Konkurrenter

Omfattningen av tillverkningen var inte så stor och andra bättre tändstickor började komma i handeln varför försäljningen minskade och till sist måste man lägga ner tillverkningen. Men man var ändå igång under några år. När man exakt slutade vet man inte.

Lars Anderson Almqvist (från Westra Emtervik)

När tillverkningen av tändstickor tog slut började ”Tändstickslars” sälja spinnrockar för spinnrocksmakarna i Västra Emtervik och fick sedan heta ”Spinnrocklars”.

 

Källor: Bengt Sandberg

©Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se