Linköpings Tändsticksfabrik

Det finns etiketter med texten ”Linköping Tändsticksfabriks Patent” men dessa etiketter användes av senare startade fabriker, t.ex. J.W.T. och Lidköping.

 

Tändsticksfabriken var en av Sveriges minsta med bara en anställd. Fabriken hade inga egna etiketter.

Fabriken anlades 1857 av Jacob Alfred Normelli (1818-1893) för tillverkning av fosforstickor och upphörde 1859. Värdet av produktionen under år 1857 uppskattades till 334 riksdaler.

Fabriken var troligen belägen på S:t Korsgatan 8, nuvarande Nygatan 47 i Linköping. Normelli som kallades sig tändsticksfabrikör var också bosatt på denna adress. Fastigheten var stor och verksamheten inte så omfattande med en anställd så man kunde hålla till där med tändstickstillverkningen.

 Normellis morbror var den berömde Jöns Jacob Berzelius som hade haft uppfinnaren av säkerhetständstickan G. E. Pasch som elev. Så det kanske var genom morbrodern han fick idén att starta en tändsticksfabrik.

 

 

Baksidan av S:t Korsgatan 8. Bakom enen står adressen Nygatan 47. Här förmodar man att tändsticksfabriken låg. Foto: Kurt-Erik Eriksson


Källor: Östgöta Correspondenten

             Samlarnytt

             Kurt-Erik Eriksson, Linköping

             Arne Tejders katalog  

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se