Linnebjörke tändsticksfabrik

Inga färdiga askar med etikett blev det, men däremot många stickor.

 

Linnebjörke by

Linnebjörke är en gammal by med säteri och gårdar. Byn är belägen i Växjö kommun nära Lenhovda.

 

Linnebjörke säteri

1874 såldes Linnebjörke säteri till ett engelskt handelshus. Då engelsmännen ägde säteriet anlades en kvarn och en tändsticksfabrik av Fredrik Lundström. Denne man var förvaltare hos engelsmännen med uppsikt över skogsavverkning och sågning. En lämplig position om man startar en tändsticksfabrik och vill ha uppsikt över aspbeståndet.

 

Tändsticksfabrik

Företaget benämndes Linnebjörke tändsticksfabrik och Lundström och Co. Antalet anställda känner man inte till och fabriken lades ner redan 1878. Det finns uppgifter att man bara tillverkade stickorna (splint) och att man var leverantör till en större fabrik. Det fanns ju flera mindre fabriker som bara tillverkade stickor till andra fabriker som sedan gjorde färdiga tändstickor.

 

Var låg fabriken

Fabriken var belägen vid Linnebjörke såg och kvarn vid ån där man hade tillgång till vattenkraft för att driva maskinerna. Det finns ingenting kvar av fabriken idag men grunden kunde skönjas på 1930-talet.


Under Sågaretorpet (markerat) låg fabriken.  Idag återstår endast en del fundament och man kan se de olika kanalerna som försörjde kvarnen med vattenkraft.

 

Arbetskraft

Många personer var skrivna vid Linnebjörke Kvarn och Såg och där fanns också en byggnad som kallades Kasernen som användes som bostad och var uppförd under tiden tändsticksfabriken fanns. Man kan konstatera att det fanns gott om arbetskraft.

 

Källor: Boken Linnebjörke rote i Dädesjö socken.

              Göran Engqvist, Dädesjö hembygdsförening

©Thore Gustavsson

 

http://thoresmatches.se