Lindahls Tändsticksfabrik (1858 – 1893)

 

Hela namnet på fabriken var J F Lindahls tändsticksfabrik och startades i Kalmar 1858 av Johan Fredrik Lindahl. Fabriken var belägen i hans svärmors fastighet i korsningen Järnvägsgatan-Odengatan. Han hade tidigare drivit en tändsticksfabrik i Gävle under ett år. Redan första året tillverkades 5000 buntar svavelstickor med ett värde av 150 riksdaler.

 

Vid krysset låg fabriken

 

 

Kallades också med annat namn

Fabriken kallades även ”Kalmar Nya Tändsticksfabrik” vilket gjorde att fabrikören Åberg kallade Fredriksdahls fabrik för ”Gamla Tändsticksfabriken”.

 

Säkerhetständstickor

Lindahls fabrik tillverkade säkerhetständstickor från 1862. Och var då kända för sin goda kvalité.

 

Marknadsföring

Så här saluförde Lindahls sina tändstickor

 

Bränder

Fabriken drabbades av en mindre brand 1860 men brann sen ner till grunden 1862. Fabriken som var inrymd i ett mindre hus av trä och elden utbröt mitt framför en arbetare som förgäves försökte kväva elden med sin kropp men lyckades inte. Kringliggande boningshus och ladugård kunde dock räddas.


Ny fabrik

Fabriken återuppbyggdes och 1864 var produktionen igång igen.

Fabriken var byggd helt i tegel med tre skorstenar och en fabriksskorsten

Synligt är också en tandsnittlist under takfoten

 

J F Lindahls bostad. Fabriken låg till höger bakom

 

 

Maskinpark

Från 1864 ingick 2 fanermaskiner, 1 torkugn och 1872 tillkom 5 i läggningsmaskiner, 1 urtagningsmaskin, 4 fanermaskiner och 3 skärningsmaskiner.

 

Produktion

1858   35 arbetare   150 riksdaler i tillverkningsvärde

1864   31 arbetare   14 060 riksdaler i tillverkningsvärde

1872   190 arbetare   100 000 riksdaler i tillverkningsvärde

Likt andra fabriker sysselsatte Lindahl många barn och hemarbetare.

 

Annons i Barometern 1871:

Produkt

Vid mitten av 1870-talet tillverkades endast säkerhetständstickor. Lindahls tillverkning grundades sig delvis på egna patent men man samarbetade också med den danska fabriken O.Chr.Green i Köpenhamn.

 

Olycka

En svår olycka inträffade 1874 då två minderåriga arbetare brändes ihjäl i en torkugn där de lagt sig att sova. En av dem endast elva år gammal var berusad av brännvin. Ovarsamhet med en lampa som stjälpt på de till torkning upplagda tändstickorna och orsakat branden.


 

Nya ägare

Sonen Axel gick in i rörelsen 1879 och fick då namnet J.F. Lindahl & son Lindahls såldes 1887 för 72.000 till det engelska bolaget Swedish Match Company som redan ägde flera fabriker.

 

Lindahl tillkännager försäljning och tackar för förtroendet

 


 

Ny och slutlig brand i juni 1893

 

 Produktionen flyttades till den nedlagda Gustafsbergs tändsticksfabrik vid norra vägen som återstartades enbart för detta ändamål.

 

Auktion av det som återstår av fabriken

 

 

 

Teatervallen

På senare tid ägnade Johan Fredrik Lindahl inte så mycket åt fabriken utan lät sonen Axel som verkmästare sköta rörelsen. Själv satt han med goda vänner på Teatervallen och skröt om sin förmögenhet

 


 

Etiketter

Totalt har det funnits 47 etiketter här några exempel.

Domineras av tre typer. ”Jönköpings original”, Lamadjur och ångfartyg.

JT original var alltid en säljande design Lindahls har 10 olika med lamadjur
   
Ångfartyg är ett vanligt motiv  

 

Kardusetikett. Där ser man hur fabriken såg ut från början

 


Källor: Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

             De tände en eld, Loewe – Jansson – Rosell

             Den svenska tändsticksindustrins historia

             Kalmar Stads Hembygdsförening

             Kungliga biblioteket

             Vi gjorde spetor, Fyra tändsticksfabriker i Kalmar

             Etiketter och textmaterial Bengt Sandberg

             Etiketter, foton, text Rolf Bergskans

             Kalmar museum

 

http://thoresmatches.se