Löfångers Tändsticksfabrik

En tecknad bild av Dyhr-Mikael som tog över tillverkningen efter sin far.    

 

Tillverkningen av tändstickor i Lövånger (Uttersjön) och Sjöbotten torde vara Sveriges nordligaste.

 

Far och son drev Löfångers tändsticksfabrik från 1866 till 1872

Fältjägaren (Soldaten) Per Dyhr från Bjurön i Lövångers socken, Västerbotten, började 1866  tillverkning  av tändstickor i hemmet. Tillverkningen bestod årligen av 100 karduser med 50 buntar i varje och till ett värde av 50 riksdaler. Detta enligt Kammarkontorets årsberättelse där man också kunde se att det fanns en mästare anställd, om det nu inte var Per Dyhr själv. Detta pågick till 1869. Följande år hade sonen Mikael Fyhr, även han soldat, tagit över verksamheten. Tillverkningen kunde då öka till det dubbla med 200 karduser till ett värde av 100 riksdaler. Verksamheten torde ha upphört 1872. 

 

Sonen flyttade till Sjöbotten men fortsatte att tillverka tändstickor

Mikael (Pettersson som han nu hette) flyttade till Sjöbotten utanför Bureå 1876 sedan hans första hustru dött. Han hade då fått avsked som indelt soldat Fyhr. Där försörjde han sig som jordbrukare och senare återupptog han tillverkningen av tändstickor, som måste beställas månader i förväg, då han inte hade något lager. Hur länge tillverkningen pågick vet man inte då det saknas uppgifter om detta. Han kallades Dyhr-Mikael efter faderns soldatnamn Dyhr och blev ett bygdens original och känd för sin förmåga att spå väder. Dyhr-Mikael hade bara en arm, som måste varit ett stort handikapp för honom. Dyhr-Mikael avled på 1920-talet.

 

Källa: Anund Lindholm, Lövånger. Sökning

           i kyrkböcker, Tidningsurklipp

          Kammarkontorets årsberättelser

          De tände en eld Loewe – Jansson - Rosell     

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 

http://thoresmatches.se