Junebro Askfabrik

Hawe you Junebro matches , en mycket originell och eftersökt etikett

 

Ännu en tändsticksfabrik som utnyttjade Jönköpingsnamnet och dessutom tog duktigt folk från Jönköping-Vulcan.

 

Wennberg startar ännu en askfabrik

Ingenjör CF Wennberg som grundade Jönköpings Westra tändsticksfabrik 1881 och lämnat den efter tio år startade nu Junebro för tillverkning av askar. Wennberg avled 1899 men tillverkningen fortsatte, från 1907 i Junebro AB.

 

Utrustning för askproduktion

7 st lithografiska snällpressar, 132 st maskiner, sågar, svarvar m.m. En elektrisk generator för på 25 hkr för belysningen och för driften en ångkraft på 135hkr.

 

Tillverkning och antal arbetare 1904

364 arbetare producerade 270 millioner askar till ett värde av 540.000

 

En tecknad bild av Junebro askfabrik omkring sekelskiftet

 

Eget tryckeri

Fabriken hade ett eget tryckeri där de tryckte sina egna etiketter.

 

Här en bild på ett kuvert med en tryckeribeställning

 

Etikett med pingviner i sin vackra färgsättning

 

Fabriken går över till tändstickstillverkning

1910 gick man också över till tändstickstillverkning. Antal arbetare var 250 och värdet av tillverkningen 560.000. Chef  och ledare för fabriken var Ivan Strömberg.

 

Etikettserien om stenåldern som kom ut 1911 är eftertraktad av samlare. Då den skulle registreras i England refuserades den med anledning av att det knappast förekom cyklar vid den tiden

 

Junebro introducerade denna praktfulla och färggranna etikett med porträttet av maharadjan av Cochin

 

 

Jönköping-Vulcan köper Junebro

Jönköping-Vulcan  såg inte med blida ögon på den nya fabriken och köpte Junebro 1913. Snart ökades produktionen och hade som mest 400 arbetare. Fabriken drevs till 1924 då den lades ner.

 

Tillverkningsvärden

1891         43.500

1907       319.000

 

Var låg fabriken

Fabriken var belägen på Åsenvägen. Blev Junex textilfabrik 1927.

 

Källor: Bengt Sandberg, text och bilder

            De tände en eld Loewe-Jansson-Rosell

            Kurt-Erik Eriksson, text

            Svenska Tändsticksfabriker, Arne Tejder

 

© Thore Gustavsson

 


http://thoresmatches.se