Jordbro Tändsticksfabrik

Så här såg Jordbro tändsticksfabrik ut där den låg vid Munksjöns strand. Man undrar lite över att den var så stor med bara 100 anställda år 1924

 

Jordbro AB  i Jönköping bildades 1922 för att köpa en golvfabrik i likvidation. I denna lokal tänkte man idka träförädling enligt bolagsordningen. Men 1924 ändrades den till att omfatta tillverkning av tändstickor Under året hade man fått igång tillverkningen med 100 anställda och ett produktionsvärde på 400.000 kronor. Grundare var några näringsidkare i Jönköping och aktiebolaget spritt på många händer.

 

Tillhörde en koncern

Fabriken tillhörde samma koncern som Figeholms Tändsticksfabrik nämligen Tändsticks AB Scandinavia. (Se artikel om Figeholms Tändsticksfabrik ).

 

Generalagent Hansson

Man lyckades få den kända exportfirman Elof Hansson i Göteborg som generalagent och det borgade för försäljning över hela världen. Försäljningen gick bra och Elof Hansson finns med på några etiketter.

 


 

Elof Hansson hade ett flertal etiketter registrerade på sin firma (Elof Hansson, Göteborg)

 

 

Det är alltid roligt när man kan visa upp arbetande personal, även om det är under en rast. Fyra anställda tar paus utanför Jordbro tändsticksfabrik. Fr.v. Greta Pettersson, Rut Johansson, Nanna Mårtensson och Märta Johansson. Kvinnorna klistrade etiketter och packade kartonger Foto: Gustav Andersson

 

 

Två etiketter som gör reklam för moderna snabbköp. Det syns tydligt att etiketterna härrör från 20-talet

 


Det går mot slutet

1924 blev ett förlustår med 78.000 kr i förlust, och de vinster som följde under åren 1925-1927 kunde inte väga upp förlusten. Bolaget gick i likvidation 1932 sedan driften i juni 1930 hade fått inställas.

Vad hände med lokalerna
Ekmans Kartong flyttade sedan in i lokalerna.

 

Reflektion

Det är förvånande att vid den tiden starta en tändsticksfabrik och just i Jönköping. Var de som var ägare till koncernen företrädare för andra intressen som ville vara anonyma. Så säger ju en uppgift och att intressenten skulle vara Ivar Kreuger. 1926 hade så gott som alla aktier förvärvats av bankdirektören Sven Huldt  i Stockholm som bulvan åt Ivar Kreuger.

 


Källor: Bengt Sandberg, text och bilder

            De tände en eld, Lowe-Jansson-Rosell

            Svenska Tändsticksfabriker, Arne Tejder

 

 

© Thore Gustavsson

 


http://thoresmatches.se