Jönköpings Östra Tändsticksfabrik

En kardusetikett med motiv av Östra fabriken Här får man en bra uppfattning om hur fabriken såg ut

 

En Byggmästare och en Greve startade fabriken

En fabrik till som ville åka snålskjuts på inarbetat varumärke och plagiat. Det var byggmästare B. C. Carlsson som lyckades intressera några personer med kapital och anseende, greven på Lyckås James Hamilton, rådmannen Gustav Grapengeisser och stadsläkaren Dr Caspersson. Dessa bildade bolag med namnet Jönköpings Nya Tändsticksfabrik. Detta namn godtogs inte utan de fick kalla sitt företag Jönköpings Östra Tändsticksfabrik AB.

 

Många anställda

Fabriken startade offensivt 1881 och som mest uppges att 400 personer hade direkt anställning medan 450 var sysselsatta med asktillverkning i hemmen. Disponent blev BC Carlsson och en sergeant Ljunggren blev kontorschef. Från fabriken i väster värvades en satsblandare som fick ta hand om den tekniska ledningen.

 

Hay gick i taket

Naturligtvis reagerade Bernhard Hay på Jönköpings tändsticksfabrik för han ville inte ha en konkurrent och etikettsnyltare inpå knuten. I pressen gick han ut med annonser där han förbjöd efterapning av etiketter och uppmanade allmänheten att inte ta befattning med dylika. Östra stämdes in till domstol men Grapengiesser gick i svaromål och förnekade tändsticksfabrikens monopol. Målet avgjordes i hovrätten till Hays fördel samma dag som fabriken gick i konkurs.

 

Gav framtidstro

Östra fabriken kom att betyda ett stort uppsving för utkantbebyggelsen i stadens östligaste del. Det var en glädje för österborna att se röken virvla upp ur skostenarna på den nya fabriken.

 

Utflykt i det gröna

De hörde till att bjuda personalen på utflykt i det gröna. Carlsson tog personalen med sig på ett extratåg till Tenhult. Östgöta-oktetten spelade och det dansades och lektes. Tal hölls och en klocka överlämnades till Carlsson som Östers arbetare skramlat till honom. Gåvan var ett tack till Carlsson som berett många av stadens fattiga arbete på fabriken.

 

Byggmästaren drar sig ur

BC Carlsson drog sig ur firman innan dess fall och kunde ta hem en del slantar.

 

Ett sista försök

Snart hopade sig mörka moln över företaget. I ett försök att rekonstruera bolaget och skaffa kapital reste greve Hamilton och disponent Jansson (BC Carlssons efterträdare) till Tyskland. Försöket misslyckades.

 

Konkurs, men produktionen fortsätter ett tag till

Den 2 maj 1885 gick företaget i konkurs. Skulderna uppgick till 800.000 inklusive det förbrukade aktiekapitalet. Bernhard Hay köpte konkursboet med byggnader och maskiner. Han räddade både lönen och nödhjälpsfonden och startade fabriken  igen med 80 till 100 anställda och lovade de flesta arbete på fabriken i väster. Det var trots allt ett lågt pris att bli av med en konkurrent. Den 30 september 1885 avslutades för alltid tändstickstillverkningen på öster. Lokalerna övertogs senare av Sahlström fabriker som var en stor och välkänd textilindustri. 1929 köptes fastigheten av Janssons Skofabrik.

 


 

En vacker  paketetikett också med fabriksmotiv. Här finns också texten "Eges af Aktiebol. Jönköp. Öst. Fabr."

 

Den här etiketten är rena stölden från  JT. Inte konstigt att man gick i taket där. Baksidan är Jönköping  Nyas fabriksmärke.

 

Etikett med en kinesisk kuli, med dragkärra. Etiketten fanns med vid övertagandet av Jönköpings Tändsticksfabrik

 


 

Källor: Bengt Sandberg, text och etiketter

            Jönköpings-Posten 11 maj 1984

            De tände en eld  Loewe - Jansson - Rosell

            jnytt.se

 © Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se