En trasig paketetikett med en bild i litografi av Grönskåra  tändsticksfabrik. Bredvid etiketten ligger en kapsel innehållande tändstickor. Kvar på platsen  där fabriken legat finns idag vissa ruinrester bland annat efter en satskällare.

Grönskåra Tändsticksfabrik

Närheten till bra vägar och vid Badeboån blev en utmärkt plats för hantverkare och småindustri. Vid ån anlades garveri, pottaskekokeri, spinneri och väveri, limkokeri, lackfabrik, pappersbruk med kuvertfabrik. Tidigt öppnades också en handelsbod som saluförde till och med vigselringar och psalmböcker. Här blev också platsen för splint och tändsticksfabrik Vid ett fall utmed ån anlades 1832 en vadmalsstamp och färgeri. 1844 inköptes anläggningarna av 22-årige färgerigesällen Erik Magnus Eriksson och 1872 igångsatte han tillverkningen av tändstickssplint för export tillsammans med J.G. Sandholm som kunde göra tändstickor. Redan 1874 separerade Sandholm och uppförde en egen fabrik på samma sida av ån några hundra meter nedströms och började där också tillverka splint.

 

En bättre bild av paketetiketten. Som vanligt tog man till lite extra för att visa hur stor fabriken var. Forsen och vattenhjulet för drivkraften syns tydligt.


Gott om råvara

Splinttillverkningen blev en lukrativ affär då skogarna var fulla med aspvirke och med tillgång av billig arbetskraft. Fabriken kallades Grönskåra tändsticksfabrik och sysselsatte 1875 15 personer inräknat kvinnor och minderåriga och tillverkningsvärdet var 10.500 kronor. Tillsammans med svågern A. Arvidsson byggdes en ny fabrikslokal och 1889 satte tillverkningen av fosfortändstickor igång. Fabriken övertogs 1894 av Arvidsson och  A. Liljegren men nedlades redan 1897. Men under första världskriget inköptes fabriken av Förenade Svenska Tändsticksfabriker. Den moderniserades och fick tillverka splint för leverans till England.

 

Den andra fabriken

E.M. Erikssons färgeri och splintfabrik övertogs 1894 av sonen Albert Eriksson, som utvecklade  rörelsen med spinneri och vadmalsväveri. Sedan fabriken eldhärjats, drevs endast splinttillverkningen på export till Tyskland och Sydamerika. Den färdiga splinten förpackades i stora lådor på 150 kg och transporterades med hästskjuts till Kalmar och sedan till de närbelägna stationerna Lillsjödal och Högsby. 1907 hade man 12 arbetare och ett tillverkningsvärde av 13.500 kronor.  Grönskåra Splintfabrik såldes till Svenska Tändsticksaktiebolaget år 1917 för 125.000 kronor. Bolaget byggde om och moderniserade fabriken och drev den med fabrikör. G.W Ekholm som föreståndare i tre och ett halvt år, varefter verksamheten i enlighet med bolagets centraliseringsprogram avvecklades. Fabriksfastigheten med kraftstationen såldes 1925 till virkeshandlarna Carl Johansson i Stenbrohult och Rudolf Nilsson, Björkshult.

Utdrag ur Karl-Edvard Modigs brev Manne Hofrén 27 0ktober 1941

Några närmare data om Grönskåra Splintfabrik har jag ej reda på. Den inköptes emellertid samtidigt med Broholms fabrik i Ålem under förra världskriget av det svenska bolaget i och för kontroll av aspvirkesköpen, som då var synnerligen viktiga för tändsticksfabrikerna. Fabriken levererade i huvudsak sin tillverkning till bolagets fabrik i London. Den blev under min ledning mycket moderniserad, men kom därefter knappast igång innan den måste helt nedläggas och försåldes sedermera till en Hr Nilsson i Grönskåra för annat ändamål.


Källor:

Forna tiders näringsliv i Grönskåra. Av R. Ekholm

De Tände en Eld, Loewe - Jansson - Rosell

Samlarnytt

Länsstyrelsen i Kalmar

Fabrikschefen Karl-Edvard Modigs brev till Manne Hofrén

 

© Thore Gustavsson

 


http://thoresmatches.se