Gustafsbergs tändsticksfabrik

1858 - 1914

Tändsticksfabriken låg vid Spännarbacken, Norra vägen i Kalmar och blev 1914 Kalmar Chokladfabrik. Namnet Gustafsberg syftar på den lantgård som tidigare låg på denna plats. Här låg fabriken (Klicka här)

 

Fabriksstart

1858 drogs verksamheten igång av P. Lundblad & Co. Tillverkningen bestod av fosforstickor och kapslar till förbrukare på orten.

 

Ägarbyten

Efter flera ägarbyten tog handlanden C G Säfström 1867 över och byggde en helt ny fabrik på platsen. Fabriken kom att heta Gustafsbergs Nya Tändsticksfabrik. Säfström lanserade då nya etiketter och kapslar. Efter tjugo år sålde Säfström fabriken för 72.000 till Swedish Match Company som var en sammanslutning av flera fabriker. Under Säfströms tid  var arbetsstyrkan 70 personer och tillverkningen bestod av fosfortändstickor. Då Gustafsberg uppgick i SMC fick den fungera som en buffertfabrik för företaget. Vid dålig orderingång stängdes den och vice versa.

 

Konkurs

Swedish Match Company gick i konkurs 1889 men fick ackord och kunde därför fortsätta att driva rörelsen. Som chef anställdes en mycket branschkunnig och duglig  man Karl-Edvard Modig. I samband med bolagets konkurs lades driften ner 1889 men återupptogs 1893 för att ersätta tillverkningen vid Lindahls tändsticksfabrik som brunnit ner.

 

Mera bränder

Gustafsbergsfabriken brann i sin tur ner i juni 1897. Fabriken återuppbyggdes och var åter i drift året efter.

 

Produktion

År 1900 tillverkades enbart paraffinstickor för export. Arbetsstyrkan var då 58 arbetare. 1910 hade styrkan minskat till 54 arbetare.

 

Hemarbete

Under 1880 och 1890-talen förekom mycket hemarbete vid Gustafsbergsfabriken.

 

Byggnaden

Fabriksbyggnaden bestod 1890 av ett maskinhus med cirkelsåg och fanersvarv samt ytterligare ett hus där isättarsalen med sina skåp och ramar fanns. Äldre kardusetiketter föreställer en envåningsbyggnad med u-formad plan och höga fönster (se etikett). Gustafsberg såldes till SMC och sen till Förenade 1913 och vidare till Chokladfabriken 1914. Fabriksbyggnaden brann 1928 och en ny uppfördes.

 

Ny fusion och nedläggning

Gustafsberg  uppgick 1913 tillsammans med övriga fabriker i Förenade Svenska Tändsticksfabriker som året därpå lade ner Gustafsbergsfabriken. Enligt KLM:s arkiv nedlades driften redan omkring 1910.

 


 

Etiketter och Bilder

Det finns 24 olika kända etiketter och där ingår tre kardusetiketter. Fabrikens varumärke var fasan och återfinns på flera etiketter.

 

 

Kapsel från Gustafsbergs Nya Tändsticksfabrik

 

Etikett med motivet Gorilla

 

Kardusetikett. Gustafsbergs tändsticksfabrik, byggnaden i u-form och med höga fönster

 

En etikett av det färggrannaste man kan få se

 

Ännu en snygg fasanetikett

 

 

Rothells teckning av fabriken

 

Foto av Gustafsbergs tändsticksfabrik Tillhör Kalmar länsmuseum

 


 

 Källor: Kalmar länsmuseum genom Lotta Lamke

              Etiketter Bengt Sandberg

              Kalmar Hembygdsförening

              Lantmäteriet, Kalmar

              Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

              Samlarnytt    

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

 


http://thoresmatches.se