grodinge.jpg (21385 bytes)

Gripens Tändsticksfabrik

 

Fabriken hade fyra delägare. Man startade offensivt med 10 anställda och räknade givetvis att tjäna grova pengar på tändstickstillverkningen. Det blev dock inte så, utan tillverkningen upphörde efter endast ett år och omsättningen var bara 2 000 kronor. Att starta en tändsticksfabrik var något av dåtidens ”starta eget”. Många försökte men verksamheten blev ofta kortlivad.

 

Fabriken med det stolta namnet Gripen anlades 1868 i Sköldinge (nuvarande Katrineholms kommun) Södermanlands län av lantmätarna Liedbeck och Fagerbjörk i Sköldinge, Moell i Himlinge i Floda socken samt lantbrukaren Norberg i Årsta säteri. Fabriken var belägen på Gribotorp inom Årsta säteri i Sköldinge socken. Trots fabrikens namn ”Gripen”, som troligen döpts efter Södermanlands länsvapen, höll verksamheten bara igång 6 månader och upphörde 1869. Några etiketter finns inte bevarade från fabriken.
 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se