Grenna-Alboga Tändsticksfabrik (1875-1880)

 

Etiketten är ett plagiat av Jönköpings Tändsticksfabriks etikett

 


En mil söder om Gränna och nära gamla riksettan ligger byn Alboga. Där fanns från 1875 en  liten tändsticksfabrik tillsammans med andra småindustrier och hantverkare.

 

Skiss på industriområdet

Skissen ritad av Britt-Marie Waern-Hjelte, Nyköping


I oktober 2011 besökte Kurt-Erik Eriksson, Linköping och jag Alboga och konstaterade att snett bakom kvarnen fanns en upphöjning i marken där fabriken kan ha legat. Jag har också nu fått det bekräftat av Ingvar Stamborg, Stamseryd att så var fallet.

Foto: Thore Gustavsson

 

Alldeles förbi kvarnen forsade Rottleån som drev kvarnen. Fram till tändsticksfabriken fanns det sedan stensatta kanaler där också den kunde drivas med vattenkraft.

Foto:Thore Gustavsson


Gustaf Johansson Wessman född 1826 var den person som 1875 anlade en liten tändsticksfabrik I Alboga. Han kallades för ”Farao” i bygden.Tidigare hade han två kvarnar på sin egendom och nu också en tändsticksfabrik. Allt drevs med vattenkraft från Röttleån. 1876 utvidgades fabriken med säkerhetständstickor och kallades då Grenna-Alboga tändsticksfabrik. Försäljningen gick dock inte så bra utan fabriken förde en tynande tillvaro. Då kom man på idén att fullständigt förändra etiketterna till att nästan överensstämma med Jönköpingsfabrikens etiketter. Man hoppades på så sätt få sälja flera askar.

 

Skillnaden mot Jönköpingsfabrikens etikett är att ”Läns och tillverkning” lagts in efter Jönköping

Foto: Grenna Museum

 

 

En annan etikett som fabriken är känd för och som man var ensam om är ett askomslag med en bild av den berömda sångerskan Christine Nilsson.

Någon sådan etikett har inte återfunnits men så här såg hon ut

 

Försäljningen fortsatte att gå dåligt och en felaktig investering i fisk gjorde att fabriken gick i konkurs. År 1880 brann fabriken och därmed lades verksamheten ner. Ägaren hade strax före branden tecknat en brandförsäkring. 

 

Så här skrev Gränna Tidning!

I samband med att fabriken startade skrev Gränna Tidning att ”dessa fabriker visar en välgjord vara och i tändbarhet jämförlig med vilket annat fabrikat som helst” Man ansåg det värdefullt med ytterligare en industri på orten ”eftersom tillfälle härigenom beredes de fattiga och särdeles barnen att genom tillverkning av lådor med mera erhålla arbetsförtjänst”.


 

Källor: Ölmstad och Grennas hembygdsföreningar

             Samlarnytt

             De tände en eld Loewe-Jansson-Rosell

             Grenna Museum

             Lennart Hjelte, Nyköping 

 

© Thore Gustavsson

http://thoresmatches.se