Figeholms tändsticksfabrik
Tändsticks AB Scandinavia

En trasig etikett från tändsticksfabriken Scandinavia.

Etiketten förekom i fyra olika färger
 
 

1980 berättade Ivar Andersson för Oskarhamns Nyheterna om sin anställning vid Figeholms tändsticksfabrik.

Gott kamratskap

Mitt bästa minne från jobbet på tändsticksfabriken är det goda kamratskap som rådde. Hade någon det svårt stöttade vi varandra.

Dåligt betalt

Det var mycket dålig betalning då jag 1924 genom en släktings förmedling fick jobb på tändsticksfabriken. Jag tjänade 54 kronor och 40 öre på 14 dagar. Det var ju inte så mycket, ens efter den tidens penningvärde, men jag klarade mig gott. Jag betalade bara 20 kronor för maten för 14 dagar där jag bodde och 5 kronor i månaden för det möblerade rummet.

Permitteringar

Det började gå dåligt för fabriken. När jag 1927 en tid hade varit permitterad varannan vecka tog jag ”min mats ur skolan” och slutade.

 

Arbetsstyrkan skingrades

1929 -  tre år före kreugerkraschen - inträffade tändstickskraschen i Figeholm. Fabriken lades ner och arbetsstyrkan skingrades åt alla håll.

 

Kreuger planerade en sidotrust

Tändsticks AB Scandinavia grundades 1924. I maj 1925 såldes aktiemajoriteten till Kreugerkoncernen. Ivar Kreuger hade en plan att genom en bulvan skapa en sidotrust till STAB-koncernen i vilka Scandinavia och Jordbro skulle ingå som första fabriker. Denna sidotrust skulle köpa upp så många fristående tändsticksfabriker som möjligt och få ett naturligt prissamarbete med STAB. När STAB tidigare köpt tändsticksfabriker har det hänt, att de uppköpta ägarna startat nya fabriker, som konkurrerat med STAB. Sidotrusten skulle vara en väg att förebygga detta. Ett holländskt bolag övertog 1928 aktierna i Scandinavia och Jordbro och Kreuger övergav planerna på en sidotrust.

 

Fabriken var endast verksam i fyra år

Figeholms tändsticksfabrik startades av AB Scandinavia som hade sitt kontor i Stockholm. Fabriken var belägen i Figeholm som ligger i nuvarande Oskarshamns kommun. Fabriken lades ner 1928 (1929).

En suddig bild av ”Scandinavia” med personalen i förgrunden.

Mitt i bilden (inringad) står Ivar Andersson. Bilden tagen 1926.

© Thore Gustavsson
 

Källor: Oskarshamns Nyheterna 21-10 1980


 

http://thoresmatches.se