FREDRIKSDAHLS TÄNDSTICKSFABRIK

Fredriksdahls tändsticksfabrik före branden (Teckningen ur tidningen Barometern)

 

”Från Åberg till Modig  1847 – 1924”

Den första tändsticksfabriken grundades 1847 av Frans Otto Åberg i Vassmolösa som ligger 1,5 mil söder om Kalmar. Vad fabriken hette är inte känt men den lades ner 1855 och verksamheten flyttades till Kantorsgården vid Fredriksdal i Kalmar granne till området Manilla vid Sandås. Där startades Åbergs Fredriksdahls tändsticksfabrik. Fabriksbyggnaden finns inte kvar men var belägen på motsatta sidan av Kalmar västra och något hundratal meter sydost Kalmar södra station där nu delar av Arencos kontor och östra verkstadshall ligger.

Fredrikdahlsfabriken är den långa träbyggnaden bakom träden i mitten. Stenbyggnaden till Vänster är en tidig del av Siefert & Fornander verkstad. Villan till höger är Kantorsgården där Åberg och Kreuger hade sina bostäder. Fotot är taget 1880.

 

En fabrik med många namn

Fredriksdahls  tändsticksfabrik  gick också under namnen Kalmar gamla tändsticksfabrik eller Manilla tändsticksfabrik och då Åberg ingick kompanjonskap med lantbrukaren Erik Lorenz Kreuger kom den att kallas Kreugerska.

Nya ägare

År 1870 hade Åberg sålt resten av Fredriksdahlsfabriken till Kreuger & Jennings. År 1887 såldes fabriken till det då bildade bolaget The Swedish Match Company vilken redan omfattade fabrikerna Gustafsberg, Lindahl, Lowers samt fabrikerna i Växsjö och Ystad. 1913 uppgick Fredriksdahls tändsticksfabrik i Förenade Svenska Tändsticksfabrik och senare i fusion med STAB år 1917. Fabriken lades ner 1924. Vid nedläggningen arbetade 200 personer vid fabriken.

Barnarbetare

Som vanligt arbetade många barn vid Fredriksdahlsfabriken och efterfrågan var så stor att man annonserade och utlovade gratifikationer som hjälp med skolmaterial eller fria konfirmationskläder. Barnarbetare var eftertraktade de var flinka och kunde betalas med lägre lön.

Fredriksdahls tändsticksfabrik  personalstyrka omkring 1900.  Längst fram har de äldre arbetarna och de som hade en arbetsledande funktion placerats sig. Sedan kommer kvinnorna och längst upp de yngre arbetarna. Många av dem i yngre tonåren.

 


Maskinparken

1864 fanns på Fredriksdalsfabriken: 2 fanermaskiner, svavelugn, hackmaskin och torkugn. 1872 ökades maskinparken till 5 iläggningsmaskiner, 1 urtagningsmaskin, 4 fanermaskiner och 3 skärmaskiner.

Den 2 mars 1907 brinner fabriken ner till grunden, orsaken lär vara mordbrand. Längst till vänster på bilden syns en del av Siefert & Fornanders smedja och gjuteri.

 

Branden 1907

Tillverkningen kunde fortsätta i mycket liten skala i provisoriska lokaler. Under tiden byggdes en ny fabrik i sten på andra sidan järnvägen. Fabrikens övriga arbetare kunde sysselsättas med bygget och med fabrikens livsmedel- och klädesaffär som sålde varor till självkostnadspris. I den nya fabriken kunde tillverkningen ökas sedan askfyllningsmaskiner inköpts.

Fackföreningen

Den fackliga idén började 1888, då Kalmar Kakelarbetares fackförening bildades. Direkt efter gjorde skomakarna, målarna och tändsticksarbetarna likadant. Dessa fyra gick samman 1890 och bildade Kalmar Fackliga Centralorganisation.  Modig som var chef för Fredriksdahlsfabriken fann snart att fackföreningarna bidrog till bättre ordning och nykterhet bland arbetarna. Tack vare fackföreningsledarnas inflytande försvann de brännvinslitrar som arbetarna haft stående vid maskinerna.

Sjuk och Begravningskassa

Vid Fredriksdahl fanns en sjuk- och begravningskassa finansierad genom arbetarnas egna insättningar.

 

Här en kapsel med tryck som lär vara från Åbergs första tid.


 

Kalmaretiketterna var ofta färgrika och underbart vackra så också etiketterna från Fredriksdahl.

 

Kreuger & Jenning 1870-1887

Efterapning av Jönköpings original. Borg med bokstäverna F.T. Ask och paket.

 

The Swedish Match Company 1887-1913

Vackra Kalmar slott ”Fredriksdahls i Kalmar”.

 

Ask, paket och gross.

 

Elefant ”Protection from fire”. Med texten ”Ignites only onthe box”.Ask och paket.


 

© Thore Gustavsson, Åkersberga

Källor: Kalmar länsmuseum

             Lennart Bäckström, Kalmar (fakta o bilder)

             Peter Pålsson (etiketter)

             Den  svenska tändsticksindustrins historia

 


http://thoresmatches.se